Přejít na hlavní obsah

Studentům FI se představily partnerské firmy z oblasti IT

Zástupci z devíti partnerských firem, působících převážně v oblasti informačních technologií, představili svou nabídku spolupráce s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. V pořadí již třetí setkání Sdružení průmyslových partnerů fakulty se uskutečnilo ve čtvrtek 13. prosince 2007 v prostorách fakulty.

Zástupci firem jednali nejprve s vedením fakulty o vhodných modelech společných projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Diskutovali také o spolupráci při zadávání a vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací či při organizaci studentských soutěží. Následovala prezentace jednotlivých firem před studenty.

„Pro studenty bylo setkání s průmyslovými partnery fakulty příležitostí lépe poznat jejich činnost a záměry do budoucna, zorientovat se v nabídce závěrečných prací, případně najít budoucího zaměstnavatele,“ řekl proděkan pro celoživotní vzdělávání Tomáš Pitner. „Úzká spolupráce s průmyslovou sférou je navíc klíčovým předpokladem pro další růst fakulty i čerpání prostředků z operačních programů EU,“ dodal proděkan Pitner.

Bližší informace o programu setkání Sdružení průmyslových partnerů Fakulty informatiky lze najít na adrese: http://www.fi.muni.cz/spp/

Průmysloví partneři FI
Fakulta informatiky začátkem roku 2007 založila Sdružení průmyslových partnerů (SPP) s cílem institucionálně zaštítit živelně se rozrůstající kontakty s průmyslovou sférou (více v muni.cz 03/2007). Základem spolupráce s konkrétní firmou je vždy společný zájem. Tradičně totiž zastávala většina firem k vysoké škole „spotřební“ postoj – „vzdělávejte pro nás nové absolventy, jak umíte, my si z nich vybereme“.

Hlavní novinky