Přejít na hlavní obsah

Desáté výročí FSS doprovodí charitativní sbírka

Charitativní sbírku na podporu vzniku zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké vyhlásí v rámci oslav desátého výročí založení Fakulta sociálních studií. Sbírka je určena studentům a zaměstnancům fakulty, kteří budou moci přispívat po celý následující rok.

„Když se něco slaví, tak se mají rozdávat dárky. My máme pocit, že už jsme dárek dostali v podobě toho, jak se nám daří a v jaké skvělé budově můžeme učit, a tak jsme se snažili najít v naší společnosti sektor, který bychom obdarovali,“ uvedla proděkanka Fakulty sociálních studií Markéta Pitrová, jak vznikl nápad uskutečnit sbírku. Z návrhů, jako je podpora školy v Africe, tropických pralesů či romské komunity v Brně, nakonec vyhrála zvuková kniha.
Studenti budou moci přispívat do pokladniček v prostorách fakulty, zaměstnanci formou srážek ze mzdy. Počet vydaných titulů bude záviset na objemu získaných prostředků. O jakou konkrétní knihu či knihy půjde, zatím není jasné. Proděkanka Pitrová však naznačila, že se nebude jednat o učební texty, ale spíše o beletristické tituly blízké oblasti společenských věd. Nahrávky vzniknou ve spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze.
Půjde o formáty MP3, které lze dále šířit v souladu s ustanoveními zákona a podmínkami přístupu k titulům pro slabozraké a nevidomé. Spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze také zajistí široký dopad nabízené pomoci a bude garantovat její správné uskutečnění.
Charitativní projekt bude realizován i s ohledem na zkušenost FSS s handicapovanými studenty. Inspirací sbírky byly aktivity Masarykovy univerzity v oblasti zpřístupňování studijních zdrojů a literatury části akademické obce, které zajišťuje Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity. 

Hlavní novinky