Přejít na hlavní obsah

E-learningové kurzy překračují hranice MU

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) bude používat jazykové e-learningové kurzy, které vznikly na Masarykově univerzitě v Centru jazykového vzdělávání. Jde o jeden z prvních případů spolupráce, který dokazuje jednoduché využití konkrétního e-kurzu ve dvou studijních informačních systémech IS MU a IS VŠFS (http://is.muni.cz/ http://is.vsfs.cz/).

Učitelé na MU mají k dispozici technickou, personální a metodickou infrastrukturu. Mezi průkopníky patří bezesporu učitelé jazyků, kteří prostřednictvím IS MU připravují pro své studenty na jednotlivých fakultách e-learningové kurzy pro prezenční a kombinované studium, využitelné i pro ryze distanční výuku. Kurzy se obsahem zaměřují na obory vyučované na jednotlivých fakultách a tak vznikají skutečně specializované kurzy odborného cizího jazyka např. pro ekonomy, lékaře, právníky, přírodovědce a další (ukázky z různých jazykových kurzů lze nalézt na adrese http://elportal.muni.cz/).

Výhodou těchto kurzů je také jejich integrace ve studijním informačním systému. Ta přináší komfort vyučujícím a studentům díky spojení s administrativou studia (automatické zavedení a nastavení kurzů, možnost využití komunikačních nástrojů jako e-mail, vývěska, webový prostor, hodnotících nástrojů pro výuku, systém práv, přihlašování ke zkouškám, historie kurzů po semestrech apod.), ale také jednoduchou přenositelnost kurzů mezi systémy obou vysokých škol.

Zájem o e-learningové jazykové kurzy projevila Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání, se zástupci IS MU a Centra pro transfer technologií MU byly připraveny organizační a právní podmínky pro import kurzů anglické a německé gramatiky (autorek Blanky Pojslové, Lucie Fialové, Zdeny Kuchařové-Kalné a Lenky Kavalcové) a kurzu Angličtina on-line (autorky Tamary Váňové) do studijního systému VŠFS. Tímto krokem se otevřely nové možnosti pro využití výsledků práce autorů e-learningových kurzů na MU. „Zakoupením těchto jazykových kurzů získá VŠFS zajímavé a uživatelsky atraktivní materiály pro doplnění vlastní jazykové výuky. Rozšíříme tím možnosti pro naše studenty, ale zároveň získáme inspiraci pro naši vlastní tvorbu," říká Mgr. Tomislav Potocký, vedoucí katedry jazyků na VŠFS.

Hlavní novinky