Přejít na hlavní obsah

Vysoké školy chystají protestní Týden pro vzdělanost

Ve dnech 2. až 6. října vyjádří učitelé a studenti svou nespokojenost se současným financováním vysokého školství.

Předsednictvo České konference rektorů: Jan Lata (rektor Ostravské univerzity), Tomáš Zima (rektor Univerzity Karlovy), Mikuláš Bek (rektor Masarykovy univerzity), Jakub Fischer (předseda Rady vysokých škol), Karel Melzoch (rektor Vysoké školy chemicko-technologické), Jitka Němcová (rektorka Vysoká škola zdravotnická) a Jan Hančil (rektor Akademie múzických umění v Praze).

Protestní akce pod společným názvem Týden pro vzdělanost se odehrají ve dnech 2. až 6. října na mnoha českých veřejných vysokých školách. Na této formě vyjádření nesouhlasu s postupem české vlády při financování veřejných vysokých škol se ve středu 6. září shodli rektoři na mimořádném zasedání České konference rektorů (ČKR) v Praze.

„Protestujeme proti alarmující skutečnosti, že výdaje na veřejné vysoké školy ve vztahu k HDP v posledních letech soustavně klesají a výdaje ministerstva školství na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol jsou v současné době nižší než v letech 2006 – 2011,“ uvádí se ve společném prohlášení z dnešního zasedání.

Týden pro vzdělanost odstartuje na slavnostním zahájení akademického roku, které se koná ve dnech 2. až 3. října na Technické univerzitě v Liberci. Ve středu 4. října se pak protestní akce přesunou do Prahy a dalších měst, která jsou sídlem vysokých škol.

„O konkrétní podobě akcí v Brně budeme nyní jednat s vedeními fakult a akademickými senáty,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Nevyloučil ani případnou dohodu s dopravci o vypravení mimořádného spoje, který by dopravil akademiky z Brna na protestní akci v Praze.

V případě, že se vládě nepodaří najít prostředky na požadované navýšení rozpočtů veřejných vysokých škol o 4,5 miliardy, budou muset vysoké školy podle Beka přistoupit k úsporným opatřením.

„Pokud nás stát nebude adekvátně finančně podporovat, budeme muset omezit počty přijímaných studentů, protože si nemůže dovolit vypouštět ze škol nekvalitní absolventy a výše financí na vzdělávání s kvalitou výuky nepochybně souvisí,“ zdůraznil Bek.

Vysoké školy požadují nárůst o 4,5 miliardy korun, a to na růst mezd akademiků, stipendií pro doktorandy a na podporu studijních oborů, o jejichž absolventy je největší zájem.

Hlavní novinky