Přejít na hlavní obsah

Jak se zrodil koncept wellness? Ve Scale ho představil „Dr. Wellbeing“

Otec wellness v USA John Travis přijel do Brna na pozvání Fakulty sportovních studií MU.

John Travis s manželkou před Univerzitním kinem Scala.

Lázně, léčba, relaxační centrum, péče o tělo – to vše se k wellness vztahuje, ale původní koncept je mnohem širší a vrstevnatější. Otec wellness ve Spojených státech John Travis zamířil poprvé do České republiky. Přijel na pozvání z Fakulty sportovních studií MU a v úterý 19. září v Univerzitním kině Scala představil, jak se jeho pojetí wellness v 70. letech minulého století zrodilo a co nabízí dnešnímu člověku. Z Brna pak pokračoval do Prahy a Varšavy.

Příběh lékaře, nespokojeného s nekončící léčbou civilizačních onemocnění, začíná roku 1975, kdy v San Francisku společně se svými kolegy založil první wellness centrum na světě.

Původní význam slova wellness znamenal opak slova illness (nemoc). Není to však stav, v němž člověka netrápí žádné zdravotní obtíže, ale jedná se o úroveň zdraví a pohody. „Wellness je mnohem více než stav, kdy člověk není nemocný. O zdraví je třeba pečovat holisticky, věnovat stejnou pozornost tělu, mysli, emocím i duši člověka, ale také prostředí, ve kterém žije,“ vysvětluje John Travis přezdívaný Dr. Wellbeing (česky pocit pohody). Píše o tom také ve své knize Wellness Workbook a do roku 2016 o tom přednášel na RMIT univerzitě v Melbourne.

Antický ideál a dnešní kalokagathia
Základy wellness způsobu života můžeme spatřovat už ve starořeckém principu kalokagathia, který je založený na duševní a fyzické rovnováze. Wellness znamená pečovat o své tělo, konstruktivně využívat mysl, vyjadřovat své pocity, mít smysluplné vztahy s ostatními lidmi a s prostředím, ve kterém žijeme. Je to dynamický proces, ve kterém člověk neustále hledá a nalézá rovnováhu.

Jako metaforu ke zdravotnímu stavu používá Travis model ledovce, jehož základnu tvoří řada faktorů, které ovlivňují lidské chování, které buďto podporuje nebo zhoršuje stav jeho zdraví, tedy vrchol ledovce. John Travis rozlišuje 12 základních dimenzí wellness, mezi které patří například výživa, pohyb, komunikace, hra a práce či hledání smyslu. Díky nim je možné zpracovat tzv. wellness inventuru, z níž můžeme zjistit, které oblasti člověku nejvíce narušují jeho rovnováhu.

Kde na sobě začít pracovat?
Travis uvádí, že je třeba přijmout zodpovědnost za své zdraví a kvalitu života a postupně včleňovat drobné změny do každodenního života. „Wellness není o perfekcionismu, o tom změnit vše. Wellness je cesta k lepšímu životu. Základ je v tom nechtít měnit svět, ale dělat malé změny každý den,“ doporučuje Travis.

Jako příklad uvádí tzv. hug therapy. Doporučuje čtyři objetí denně, která mírní pocity úzkosti a podporují dobrou náladu. Stejně jako řada wellness aktivit prošla během let výrazným vývojem, například právě význam objetí dále rozvíjí neuro-ekonom Paul Zak. Ve svém TED Talku odhaluje, jak hormon oxytocin podporuje důvěru a dobrý zdravotní stav. A právě objetí je jeho snadným zdrojem.

Hlavní novinky