Přejít na hlavní obsah

Na právnické fakultě vznikla cvičná soudní síň

Fakulta opravila za deset milionů korun část nevyhovujících kanceláří. Změnily se v seminární učebny.

Jedna z opravených učeben se může změnit v soudní síň.

Rekonstruovanou část jedné z přízemních chodeb mohou od tohoto semestru využívat studenti Právnické fakulty MU. Z původních nevyhovujících kancelářských prostor vznikly během léta nové seminární učebny včetně cvičné soudní síně.

„Chyběly nám malé učebny pro výuku vysokoškoláků i pro kurzy pořádané pro veřejnost. Nyní je máme k dispozici a jsou variabilní, takže je můžeme upravovat podle potřeb vyučujících,“ uvedla tajemnice fakulty Blanka Přikrylová.

Všechny učebny jsou navržené a vybavené nábytkem tak, aby se v nich dalo vyučovat moderními metodami - třeba uspořádat židle do kruhu nebo po pracovních skupinách.

Jedna z nově vybudovaných místností se může proměnit v cvičnou soudní síň, která je vybavená i záznamovým zařízením umožňující nahrávat probíhající proces a následně ho vyhodnotit pro potřeby výuky. „Studenti tady můžou simulovat soudní řízení a učit se role, které je v praxi čekají. Praktická výuka je jeden ze zásadních atributů výuky na právnické fakultě,“ uvedla děkanka Markéta Selucká.

Doplnila, že studenti práv se pravidelně účastní nebo sami připravují takzvané moot courty, při nichž týmy v simulovaným soudní sporech soutěží. „Prostor, kde by se to mohlo v podmínkách podobných realitě odehrávat, nám dosud chyběl.“

Díky rekonstrukci vznikly celkem tři nové seminární místnosti s kapacitou 25 až 30 lidí, které se budou využívat například pro dovednostní předměty nebo pro výuku vedenou zahraničními vyučujícími. Opravila se také původní učebna pro 85 lidí a zasedací místnost. Rekonstrukce včetně nábytku a nové techniky přišla zhruba na deset milionů korun.

Hlavní novinky