Přejít na hlavní obsah

Startuje dlouhodobý výzkum studentů Muni. Ukáže, jak vnímají studium

Výsledky pomůžou porozumět tomu, jak vysokoškoláci ke studiu přistupují a co ovlivňuje jejich úspěšnost.

Studijní život nebo pracovní dráha se výrazně odvíjí od osobní situace daného člověka, například od toho, jaký má partnerský vztah.

E-mail s prosbou o zapojení do dlouhodobého výzkumu s názvem Na cestě studiem dnes dostali všichni studenti prvních ročníků bakalářského studia a dlouhého magisterského studia na Masarykově univerzitě.

Výzkumný tým složený z odborníků Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií MU, Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU a rektorátního odboru pro strategii bude v následujících letech díky němu sledovat studijní cesty a profesní vývoj studentů univerzity a jejich život v širších souvislostech. Výsledky pomůžou lépe porozumět tomu, jak vysokoškoláci ke studiu přistupují, co ovlivňuje jejich úspěšnost, a v čem by se jim dalo vyjít víc vstříc.

Nové šetření navazuje na výzkum s názvem Cesty do dospělosti, v němž psychologové pět let sledovali generaci mladých Čechů ve věku 18 až 28 let. Popsali generaci, která má dnes sice téměř neomezené možnosti, ale která se rovněž pere s tím, jak se mezi mnoha variantami co nejlépe rozhodnout.

Nová studie bude z těchto poznatků vycházet, specificky se ale zaměří na studenty Masarykovy univerzity a na to, jak vnímají svoje studium, obor, svoji budoucnost, jakou roli má tohle všechno v jejich osobním životě a jak se to snoubí s dalšími faktory, třeba rodinným zázemím nebo socioekonomickým statusem.

„Ukazuje se, že studijní život nebo pracovní dráha se výrazně odvíjí od osobní situace daného člověka, například od toho, jaký má partnerský vztah, nebo jaké má vztahy s rodiči. Chceme tedy zkoumat, jaké strategie mají v těchto ohledech studenti a jak vnímají vzdělávání v kontextu ostatních aspektů a životních událostí,“ přiblížil Petr Macek, jeden z garantů projektu.

Prosbu o zapojení do studie dnes e-mailem dostalo zhruba 6 800 lidí, kteří nastoupili do prvního semestru. Protože jde o dlouhodobý výzkum, počítá se s tím, že žádost o vyplnění dotazníků jim přijde dvakrát nebo třikrát ročně po dobu celého působení na univerzitě. Otázky se budou měnit a budou se týkat různých aspektů života a studia. Účast studentů na výzkumném šetření je dobrovolná.

Odborníci z ústavu pedagogických věd se zaměří speciálně na strategie průchodu studiem na univerzitě. „Měli bychom dospět k lepšímu porozumění tomu, jaké studijní strategie studenti volí, jak se jim je daří naplňovat, a co může dělat univerzita pro to, aby studijní úsilí studentů účinně podpořila,“ vysvětlil Milan Pol, garant této části šetření.

Pravidelné průzkumu absolventů i prváků

Chystaná studie není zdaleka první, která se názory studentů univerzity zabývá. Každoročně se uskutečňuje průzkum mezi čerstvými absolventy, mezi navazujícími magisterskými studenty přicházejících na Muni z jiných škol i průzkum mezi těmi, kdo ukončí své studium předčasně. Šetření u studentů prvních ročníků také není novinkou, jednou za dva roky se dělá pravidelně už od roku 2007. Teď půjde ale poprvé o dlouhodobé dotazování čerstvých studentů a zkoumání širšího spektra faktorů, které je ovlivňují.

„Masarykova univerzita v současnosti řeší řadu témat, pro která je nezbytné znát názor i potřeby studentů. Ať už je to nežádoucí předčasné ukončování studií, rozvoj poskytovaného poradenství, komunikace s uchazeči či změny ve studijní nabídce. Proto je pro univerzitu nezbytné mít povědomí o tom, jak se studenti rozhodují, k jakým hodnotám inklinují, co má průběžně vliv na studijní úspěšnost a jejich úspěšný vstup do profesního života. Nový výzkum toto povědomí rozhodně rozšíří,“ podotkla Šárka Řehořová z rektorátního odboru pro strategii, který se na výzkumu rovněž podílí.

Hlavní novinky