Přejít na hlavní obsah

Na děkana Přírodovědecké fakulty MU kandidují dva akademici

O funkci se ucházejí Luděk Bláha z Recetoxu a Tomáš Kašparovský z ústavu biochemie. Volba se odehraje 20. listopadu.

Luděk Bláha z Recetoxu a Tomáš Kašparovský z ústavu biochemie.

S koncem ledna příštího roku končí druhé funkční období současnému děkanovi Přírodovědecké fakulty MU Jaromíru Leichmannovi, který už nemůže znovu kandidovat. Fakulta již začala do svého čela hledat nového člověka. O funkci chtějí bojovat dva kandidáti – Luděk Bláha působící v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox) a Tomáš Kašparovský z ústavu biochemie.

Tomáš Kašparovský se chce zaměřit například na nově připravované akreditace včetně tvorby nových studijních programů, u kterých se chce soustředit na profesně orientované a anglické programy. Usilovat chce o vyšší kvalitu vzdělávání, a to mimo jiné prostřednictvím snižování počtu magisterských studentů. Soustředit se hodlá také na jazykovou vybavenost studentů nebo financování fakulty. Podrobněji jsou jeho cíle popsané v programovém prohlášení.

Luděk Bláha by rád posílil otevřenost fakulty a podpořil například u nových akademických pozic požadavky na předchozí zkušenosti, ideálně ze zahraničních pracovišť. Soustředit se chce na podporu žen a mladých lidí ve vědě a na získávání vynikajících a motivovaných středoškoláků. Chce zlepšit také informovanost o dění na fakultě a život v bohunickém kampusu. Více z jeho cílů najdete v programovém prohlášení.

Diskuse s kandidáty se odehraje v pondělí 6. listopadu v 15 hodin na zasedání akademického senátu fakulty v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty v Kotlářské ulici. V pondělí 13. listopadu v 15 hodin se pak odehraje ještě shromáždění akademické obce spojené s představením kandidátů (místo bude ještě upřesněno). Samotná volba akademickým senátem fakulty se koná v pondělí 20. listopadu.

Hlavní novinky