Přejít na hlavní obsah

Kdo kandiduje do univerzitního akademického senátu

O padesát senátorských křesel v Akademickém senátu MU se uchází téměř stovka kandidátů.

Volby do Akademického senátu MU pro funkční období 2018 až 2020 jsou tady. Začínají už v pondělí 20. listopadu a potrvají do pátku 24., kdy bude možné hlasovat v Informačním systému MU.

O obsazení padesáti senátorských křesel stojí téměř stovka kandidátů. O třicet míst připadajících na akademické pracovníky se uchází 53 kandidátů, o dvacet míst pro studenty 44 kandidátů. Největší zájem je na fakultě sportovních studií (15 kandidátů) a na přírodovědecké fakultě (14), naopak nejmenší je na filozofické fakultě (5).

V zaměstnanecké komoře bude většina současných senátorů obhajovat své křesla, v řadě případů ale čelí velké konkurenci. Ve studentské komoře na většině fakult vysokoškoláci znovu nekandidují – v řadě případů je důvodem úspěšné završování studia.

Největší změny se chystají na filozofické fakultě a fakultě sportovních studií, kde do zaměstnanecké komory nekandiduje ani jeden ze současných reprezentantů. Ve funkci tak skončí například dlouholetí senátoři Jarmila Bednáříková nebo Jeffrey Alan Vanderziel. Na filozofické fakultě se navíc o tři senátorská křesla uchází jen dva kandidáti, budou se tedy v dohledné době muset konat doplňovací volby.

Mimo jiné znovu kandidují současní předsedové obou komor senátu, za zaměstnance Josef Tomandl z lékařské fakulty a za studenty Ondřej Vymazal z přírodovědecké fakulty, a o senátorské křeslo se uchází také nynější předseda celého senátu Stanislav Balík z fakulty sociálních studií.

Kompletní seznam všech kandidátů po jednotlivých volebních obvodech najdete na konci článku nebo v Informačním systému MU, kam měli kandidáti možnost také napsat své krátké představení.

Volby se odehrají v 19 obvodech – na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž jsou voleni tři členové senátu, a v obvodu studentů fakulty, kde se volí dva senátoři. Tři studentští senátoři se tentokrát budou volit na ekonomicko-správní a filozofické fakultě – volební a mandátová komise výběr těchto fakult určila losem. Další tři zástupce volí obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť.

Senát veřejné vysoké školy se zákona rozhoduje o významných otázkách týkajících se směřování univerzity. Mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy školy i jejích součástí, schvaluje rozpočet nebo výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Dává také rektorovi souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady.

Mezi zásadní pravomoci patří i to, že hlasuje o návrhu na jmenování rektora. To bude aktuální v roce 2019, kdy skončí druhé funkční současného rektora Mikuláše Beka a bude potřeba zvolit jeho nástupce. Právě o tom, kdo se jím stane, budou rozhodovat senátoři vzešlí z těchto voleb.

Seznam kandidátů

Právnická fakulta - Komora akademických pracovníků
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Právnická fakulta - Studentská komora
Lukáš Buchta
Oldřich Florian
Damir Solak
Jiří Svoboda
Martin Votroubek

Lékařská fakulta - Komora akademických pracovníků
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D.
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
MUDr. Martin Pešl, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Lékařská fakulta - Studentská komora
Natália Antalová
Jan Homola
Albert Štěrba
Jakub Voldřich

Přírodovědecká fakulta - Komora akademických pracovníků
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta - Studentská komora
Bc. Ondřej Vymazal
Kateřina Kolková
Lukáš Jirásek
Mgr. Michaela Tvrdoňová
Mgr. Hugo Semrád
Jaroslav Čížek
Bc. Martin Svatoň
Jana Zuzaňáková
Mgr. Jakub Malý

Filozofická fakulta - Komora akademických pracovníků
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Filozofická fakulta - Studentská komora
Mgr. Matej Patrik Žitňanský
Mgr. et Mgr. Jan Werner
Mgr. et Mgr. Tomáš Varga

Pedagogická fakulta - Komora akademických pracovníků
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

Pedagogická fakulta - Studentská komora
Karel Doleček
Bc. Tomáš Čakloš
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
Mgr. Zuzana Lenhartová

Ekonomicko-správní fakulta - Komora akademických pracovníků
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Ekonomicko-správní fakulta - Studentská komora
Ing. Kristína Babíková
Alexandra Bečková
Ing. Martin Murín
Ing. Jan Přikryl
Jan Šindelář
Ing. Ondřej Špetík

Fakulta informatiky - Komora akademických pracovníků
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

Fakulta informatiky - Studentská komora
Mgr. Jaroslav Bendík
Dominika Krejčí
Bc. Jakub Peschel
Mgr. Vladimír Štill

Fakulta sociálních studií - Komora akademických pracovníků
Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Fakulta sociálních studií - Studentská komora
Ing. Mgr. Daniel Kerekeš
Jiří Němec
Jiří Maixner

Fakulta sportovních studií - Komora akademických pracovníků
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.

Fakulta sportovních studií - Studentská komora
Miroslav Filkus
Mgr. Tereza Králová
Mgr. Ondřej Mikeska
Mgr. Edita Vajčnerová
Bc. Michal Vlček
Martin Zobač

Vysokoškolské ústavy
Mgr. Karel Kubíček, PhD.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
PhDr. Renata Prucklová
Mgr. Kamila Novotná
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.

Hlavní novinky