Přejít na hlavní obsah

Nepostradatelní: Chceme, aby technologie lidem dobře sloužily

Daniel Mikšík se jako vedoucí Centra informačních technologií stará, aby na Filozofické fakultě MU všechno šlapalo, pokud jde o IT.

Daniel Mikšík nemá informatické vzdělání, k technologiím ale vždycky tíhnul.

V sérii nazvané Nepostradatelní vám přinášíme příběhy neakademických pracovníků, bez kterých by Masarykova univerzita nemohla fungovat.

Bezmála tisíc počítačů v 15 budovách má na starost Centrum informačních technologií (CIT) Filozofické fakulty MU, které vede Daniel Mikšík. U péče o jednotlivé stroje ale spolu s kolegy nekončí, spíš naopak. Kontakt s technologiemi zprostředkovávají nejrůznějšími způsoby.

„Náš hlavní úkol je postarat se o počítače v kancelářích a o chod počítačů a audiovizuální techniky v současných devadesáti učebnách. Spravujeme více než čtyřicet fyzických či virtuálních serverů s mnoha různými online službami, fakultní datovou síť, přístupové, zabezpečovací a kamerové systémy, podílíme se na správě fakultních webů,“ nastiňuje Mikšík záběr svého oddělení.

Kromě typických ajťáckých činností se s kolegy věnuje také technickému zajištění ediční činnosti fakulty včetně digitalizace, relativně nově vybudovali videostudio pro tvorbu vzdělávacích videí a spustili fakultní mediální knihovnu. Velkou výzvou jsou pro pracovníky CIT rekonstrukce, které na filozofické fakultě postupně probíhají. Podílí se na projektové přípravě a pak i na instalaci a zprovoznění techniky.

Mikšík nemá informatické vzdělání, k technologiím ale vždycky tíhnul. V jeho dnešní práci mu hodně pomáhá přímá zkušenost se vzděláváním a vědeckým provozem v humanitních oborech. Absolvoval totiž obor angličtina – čeština na filozofické fakultě. „Už během studia na anglistice jsme na počítačích spoluvytvářeli první paralelní korpus anglických a českých literárních textů a na datech z korpusu byla založena také moje závěrečná práce,“ vzpomíná dnešní vedoucí fakultního IT oddělení.

Po studiích vybíral v rámci projektu pro katedru anglistiky a amerikanistiky prostředí pro online podporu učení. Vyhrál systém Moodle a sám Mikšík se stal jeho správcem. V roce 2004 přijala systém i se správcem celá fakulta a technické řešení využívá dodnes. Spolu s pedagogickou fakultou ho provozují hlavně proto, že ho používá mnoho středních a základních škol, kam odchází část zdejších absolventů.

„Jako správce fakultního systému jsem působil šest let a pak jsem dostal nabídku přejít na své současné místo. Osobně to bylo v pravý čas, profesně jsem to bral především jako příležitost naučit se víc, lépe komunikovat s uživateli, tedy studenty a zaměstnanci, i mezi sebou,“ vysvětluje Mikšík.

S kolegy postupně zavedli systém pro evidenci a správu požadavků na služby CIT, do každé učebny nainstalovali telefon a stručný bodový návod pro ovládání, zřídili servisní klapku pro hlášení závad a požadavků a technici dostali mobilní telefony, aby byli lépe dostupní i při práci mimo kancelář. „Podpora fakultního e-learningového systému se pak proměnila v samostatný tým Kanceláře e-learningu, který dlouhodobě zpracovává téma technologií pro podporu učení,“ dodává Mikšík.

V průběhu roku pořádá kancelář řadu tematických workshopů pro vyučující fakulty i celé univerzity, nově spolupracuje také s Centrem rozvoje pedagogických kompetencí MU. Že by lidé z jeho fakulty cítili k technologiím odpor, to je podle Mikšíka mýtus.

„Na úrovni jednotlivých uživatelů a konkrétních služeb nás vždy znovu překvapí a potěší, kolik nápadů na propojení technologií s učením či výzkumem lidé mají. Na úrovni fakulty jsme pak na univerzitě často patřili mezi pionýry užívání IT,“ myslí si s odkazem například na zmíněný e-learning.

Hlavní novinky