Přejít na hlavní obsah

Neurologové si připomínají stoletou historii kliniky výstavou artefaktů

Na neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny jsou k vidění staré přístroje i dokumenty z dob počátků disciplíny v Brně.

Přednosta neurologické kliniky Milan Brázdil otevírá výstavu.

Když se I. neurologická klinika Lékařské fakulty MU stěhovala do nových prostor v rámci Fakultní nemocnice u sv. Anny, narazili její pracovníci na několik historických artefaktů a získali také pozůstalost jednoho z přednostů. Přišlo jim líto nálezy znovu schovávat do skříní a díky studentům muzeologie z Filozofické fakulty MU vznikla v nových prostorách stálá výstava, která připomíná stoletou historii kliniky.

Neurologické pracoviště vzniklo stejně jako Masarykova univerzita v roce 1919, a to jako klinika pro choroby interní a nervové. Expozice přibližuje její vývoj a nastiňuje osudy významných brněnských neurologů, kteří se zasloužili o rozvoj kliniky.

Zájemci si mohou přímo na místě prohlédnout dokumenty a unikátní publikace stejně jako ukázky historického lékařského vybavení, které se běžně v lékařské praxi používaly. Je tam třeba zápis z ambulantního vyšetření z roku 1947, ukázka lumbálních jehel pro odběr mozkomíšní tekutiny, historický mikroskop nebo rukou psaná historie kliniky, kterou dával dohromady profesor Karel Popek. Ten ji vedl v letech 1948 až 1971 a právě část jeho pozůstalosti expozici doplnila.

„Zajímavý je například takzvaný mrazicí mikrotron, který měl profesor Popek v osobním vlastnictví a který sloužil pro vytváření tenkých řezů ze zmrazených kousků mozkové tkáně určených pro histologické vyšetření. Byla to jedna z hlavních vyšetřovacích metod, ale bohužel se dala použít až po smrti pacienta,“ přiblížil některé předměty současný přednosta I. neurologické kliniky Milan Brázdil, který se neurovědám věnuje také v institutu Ceitec MU.

Výstavu připravili mladí muzeologové

Expozici připravili pod vedením Lenky Mrázové studenti muzeologie. „Na takovýchto menších projektech zkoušíme aplikovat získané teoretické poznatky do praxe. Vysokoškoláci se učí nejen jak výstavu instalovat a jak připravit popisky a text, ale do jejich práce patří také rešerše a výzkum, který přípravě předchází,“ uvedla Mrázová.

Historie kliniky, především datování jejího vzniku je například docela komplikované. V roce 1919 byla ustavena klinika nemocí vnitřních a nervových vedená profesorem Vanýskem, z níž se však neurologická část brzy oddělila a spojila se s psychiatrií v kliniku pro choroby duševní a nervové (1923-1948). V poválečné době se obě pracoviště osamostatnila a v roce 1948 vznikla neurologická klinika, jejímž vedoucím se stal právě profesor Popek.

V současnosti je to tedy I. neurologická klinika Lékařské fakulty MU a Fakulty nemocnice u sv. Anny. Pečuje o široké spektrum pacientů s neurologickými onemocněními a současně zajišťuje výuku neurologie a neurologické propedeutiky pro potřeby Masarykovy univerzity.

Na klinice je šest specializovaných center, a to pro epilepsie, abnormální pohyby a parkinsonismus a pro kognitivní poruchy, dále komplexní cerebrovaskulární centrum, centrum pro roztroušenou sklerózu a komplexní centrum pro léčbu spasticity. Loni tamní lékaři ambulantně ošetřili téměř dva tisíce pacientů.

Hlavní novinky