Události

Sociální pedagogové pomáhají v Angole

angola_anotace.jpg

Projekt katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě, jehož cílem je rozvíjet pedagogickou činnost zaměřenou na volnočasové aktivity v Angole v jihozápadní Africe, má za sebou první etapu.

Centrum osobnostního rozvoje - nová studijní šance

Image
Osobnostní kompetence bývá v současnosti považována za jeden ze základních předpokladů efektivního působení odborníka v oblasti tzv. pomáhajících profesí. Signály z praxe i ohlasy studentů samých však čím dál častěji naznačují, že právě zde má pregraduální příprava na profesi své rezervy.

Univerzity jako motory regionálního rozvoje

Image
Profesor Georg Winckler, od roku 1999 rektor vídeňské univerzity, byl zvolen prezidentem Evropské asociace univerzit (EUA) v roce 2005. V letech 2000–05 byl prezidentem rakouské konference rektorů a viceprezidentem Evropské asociace univerzit (2001–05). Univerzita ve Vídni, na níž profesor Winckler působí, je partnerskou univerzitou MU.

Vyhodnocení konference EUA z pohledu účastníků

Image
Sekretariát EUA připravil těsně před zakončením konference anketu pro její účastníky. Z výsledků, které nám poskytla EUA, vyplývá celková spokojenost a vysoké hodnocení organizačního zajištění konference.

Vědci se prezentovali Brňanům na Týdnu vědy a techniky

tyden_vedy_a_techniky_anotace.jpg
Představit široké veřejnosti práci vědců se již potřetí rozhodla Akademie věd České republiky spolu s dalšími vysokými školami a vědeckými pracovišti, letos poprvé včetně Masarykovy univerzity. V týdnu od 6. do 10. listopadu tak mohli brněnští zájemci poslouchat vědecké přednášky, sledovat experimenty či navštěvovat otevřená výzkumná pracoviště v Brně.

Fyzikální kouzlení v brněnském planetáriu

dobrodruznafyzika02_anotace.jpg
Proletět se horkovzdušným balonem. Nebo dokonce raketou. Donutit vodu téct vzhůru. Pro docenta Tomáše Tyce z Přírodovědecké fakulty MU žádný problém. V pondělí 6. listopadu to dokázal dvěma stovkám diváků, kteří se na jeho fyzikální čarování přišli podívat do brněnského planetária v rámci Týdne vědy a techniky.

Možnosti nanotechnologií

Nanotechnolog_anotace.jpg
Svou přednášku o nanotechnologiích přednesl v rámci Týdne vědy a techniky prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., vedoucí Ústavu fyziky kondenzovaných látek na PřF MU.

Jak být v pohodě?

Co vlastně přispívá našemu pocitu štěstí a spokojenosti? Jakými složkami je osobní pohoda tvořena? Co děláme pro to...

Program ICRC Brno byl slavnostně odstartován

Image
Projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), který schválila vláda ČR v březnu tohoto roku, byl 24. října 2006 slavnostně zahájen v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Sport a kvalita života

Ve dnech 9. a 10. listopadu se na brněnském výstavišti uskutečnil 4. ročník konference Sport a kvalita života 2006, kterou pořádala Fakulta sportovních studií. Konference se uskutečnila v rámci Týdne vědy a techniky a byla součástí sportovního veletrhu Sport Life. Odborná témata z oblasti kinantropologie byla rozdělena do sekcí, ve kterých probíhalo jednání o vlivu sportu a pohybových aktivit na kvalitu života člověka.

Nový projekt pro studenty, kteří chtějí začít podnikat

Z výsledků studií o uplatnění absolventů MU prováděných pravidelně Poradenským centrem MU vyplývá, že soukromému podnikání se věnuje několik málo procent absolventů MU. Šetření mezi absolventy v tomto roce ukázalo, že pouhá tři procenta z nich podnikají nebo mají v plánu soukromě podnikat. Právě snaha o změnu tohoto stavu vedla ke vzniku projektu EkoInkubátor – Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů. Projekt finančně podpořil Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.

V Brně se debatovalo o budoucnosti univerzit

anotace.jpg
Třídenní jednání téměř tří set delegátů Evropské asociace univerzit (EUA) se uskutečnilo koncem října v prostorách brněnské Nové radnice a Masarykovy univerzity. O pořadatelství konference, jejímž hlavním tématem byl podíl univerzit na regionálním rozvoji, se společně dělilo šest brněnských vysokých škol ve spolupráci s městem Brnem a Jihomoravským krajem. Konference EUA se konají zpravidla dvakrát ročně, letos se tak poprvé stalo na území České republiky.