Přejít na hlavní obsah

První časopis na Masarykově univerzitě získal impakt faktor

Mezi světovou špičku se dostal časopis Cyberpsychology připravovaný na Fakultě sociálních studií MU.

Časopis Cyberpsychology vedou David Šmahel a Lenka Dědková. Dokázali s ním získat mezinárodní věhlas.

Významné vědecké mety se povedlo před koncem minulého roku dosáhnout tvůrcům odborného časopisu Cyberpsychology. Žurnál připravovaný na Fakultě sociálních studií MU ve skupině psychologa médií Davida Šmahela pronikl mezi vědeckou elitu a je prvním na univerzitě, který se bude moct chlubit označením impaktovaný.

Impakt faktor je údaj přiřazovaný databází Web of Science, který vyjadřuje průměrný počet citací na jeden článek, jenž časopis vydá. Právě citace znamenají pro vědce ohlas, který často koresponduje s mírou významu objevů. Čím má vědec či časopis citací víc, tím jsou považováni za významnější a úspěšnější. Konkrétně u tohoto periodika, jehož celý název je Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, se jedná o výzkum kyberprostoru a lidských interakcí s technologiemi.

„Je to pro nás výborná zpráva, ale také zodpovědnost. Doufám, že nám to přinese nové kontakty a budeme moct vydávat více kvalitních článků. Na druhou stranu se budeme muset editorsky vypořádat s větším přívalem textů, protože časopis se pro autory stane prestižnějším,“ uvedl David Šmahel, jenž je aktuálně jedním ze tří editorů. Doplňuje ho kolegyně z Fakulty sociálních studií MU Lenka DědkováKristian Daneback z univerzity v Göteborgu.

Se změnou statusu časopisu se pojí také plánované změny v jeho fungování. Tvůrci teď budou hledat další zahraniční editory, časopis přejde na automatizovaný systém rozdělování článků k recenzím a jeho fungování by se mělo celkově ještě víc profesionalizovat. Pomůže k tomu finanční podpora z domovské fakulty. „Za tu jsme děkanovi Dančákovi a vedení fakulty velmi vděční,“ podotkl Šmahel.

Cyberpsychology je mezioborový časopis, který publikuje práce vědců z celého světa. Mezi autory jsou psychologové, mediální vědci, sociologové, politologové nebo i odborníci zabývající se zdravím lidí.

Periodikum funguje od roku 2007 a například v loňském roce do něj výzkumníci přihlásili 92 článků. Editoři polovinu textů odmítli pro nízkou kvalitu ještě před recenzním řízením a další čtvrtinu textů odmítli po obdržení recenzí odborníků. Zbylé texty procházejí několika koly revizí a znovuhodnocení recenzenty. „Publikována je tak ve výsledku zhruba desetina zaslaných textů,“ zdůraznil Šmahel.

Časopis vychází dvakrát ročně a k tomu se objevují speciální čísla. Webová analytika ukazuje, že jeho čtenáři pocházejí ze 192 zemí světa a průměrně na web žurnálu zavítá 12 200 uživatelů měsíčně. V listopadu loňského roku už to ovšem bylo 16 tisíc a vydavatelé očekávají, že číslo bude ještě narůstat.

Zařazení časopisu mezi impaktované je dobrou zprávou pro celou univerzitu a pro růst její vědecké pověsti, i když udělení impaktu není přesné označení úspěchu. Tím je zařazení do základní kolekce citačních indexů databáze Web of Science s přísným kvalitativním filtrem, kam se periodikum posunulo z dílčího citačního indexu Emerging Sources Citation Index, kde se sdružují perspektivní média.

Cyberpsychology je od roku 2011 i v databázi Scopus, kde je momentálně ve druhé čtvrtině nejlepších časopisů v oboru psychologie. Vztaženo jenom na česká periodika je devátým nejlepším českým časopisem z pohledu všech oborů. Za jeden z mála českých mezinárodně viditelných časopisů označuje Cyberpsychology také nová studie institutu CERGE-EI. Autoři studie chválí časopis především za nízký podíl autorů z Česka a Slovenska. Opak je totiž typický pro většinu domácích žurnálů.

Kdo další na Muni má dobře našlápnuto?

Kromě Cyberpsychology má Masarykova univerzita v současné době v databázi Emerging Sources Citation Index Web of Science, tři další periodika fungující na Filozofické fakultě MU, a to Convivium, Czech-Polish historical and pedagogical journalMusicologica Brunensia, časopis přírodovědecké fakulty Archivum Mathematicum, a periodikum fakulty sociálních studií Politologický časopis-Czech Journal Of Political Science. „Doufáme, že i další tyto tituly půjdou cestou časopisu Cyberpsychology,“ uvedl Roman Badík, vedoucí odboru výzkumu. Na impaktem ověnčeném médiu je podle něj nutné ocenit významné spektrum zahraničních autorů, že je jazykem publikací angličtina a má standardní míru autocitovanosti. 

Hlavní novinky