Přejít na hlavní obsah

Sdílené laboratoře na Muni: Špičkové přístroje pod jednou střechou

Core facility jsou logicky uspořádané celky sestavené z unikátních zařízení, které jsou k dispozici vědcům napříč obory.

První část ze šestidílné série.

Přístup ke špičkovým přístrojům soustředěným na jednom místě. To je často zmiňovaná velká výhoda sdílených laboratoří, které slouží vědcům nejen z Masarykovy univerzity v Ceitecu MU. Tam takzvané core facility plně fungují, na univerzitě jsou však i další pracoviště, která nabízejí možnost využívat různé přístroje a služby.

„Core facility jsou logicky uspořádané celky sestavené převážně z unikátních zařízení, které jsou k dispozici vědeckým pracovníkům napříč vědními obory. Koncentrace špičkového vybavení doplněná expertním zázemím umožňuje pokrýt široké spektrum služeb,“ popsala princip sdílených laboratoří Kateřina Vágnerová, manažerka core facilit z Ceitecu MU.

Velkou výhodou je, že vybavení se efektivněji a ekonomičtěji využívá, je k dispozici servisní zázemí a koncentruje se také know-how technických pracovníků laboratoře.

„Je tedy možné vyžít i takové služby, že si vědec zadá požadavek na konkrétní měření, které kompletně zpracují pracovníci laboratoře a zašlou uživateli až výslednou analýzu. Nevýhodou pro vědce je, že si musí rezervovat přístrojový čas předem podle aktuálně volné kapacity. Vzhledem k nákladnosti požadovaných měření jsou služby core facilit zpoplatněny,“ dodala Vágnerová.

V Ceitecu je aktuálně jedenáct takových pracovišť, která pokrývají oblasti od výzkumu nanomateriálů, přes zkoumání struktury biomolekul, genetiky a proteomiky rostlin až po studium lidského mozku. Laboratoře mají vlastní rozpočet naplňovaný z projektových zdrojů. Pro správu a řešení požadavků nejen od vědců, ale třeba také od průmyslu, využívají rezervační systémy.

„Pokud má někdo zájem o jejich využití, může buď oslovit manažera příslušné core facility a domluvit si měření, nebo může přistoupit přes projekt výzkumné infrastruktury, pod kterou příslušná laboratoř spadá,“ uvedla Vágnerová. Využívat přístroje a služby však mohou odborníci i  na řadě dalších míst na univerzitě.

K dispozici jsou některé laboratoře, které jsou součástí velkých výzkumných infrastruktur a zahrnují biomedicínu, environmentální a fyzikální vědy a  také informační technologie a vědy společenské. Patří mezi ně mimo jiné infrastruktura CERIT-SC, kterou provozuje Ústav výpočetní techniky. „Zpřístupňujeme významnou výpočetní a úložnou kapacitu výzkumné komunitě v Česku i v zahraničí a nabízíme také odpovídající expertní zázemí pro její efektivní využití.

Základní výpočetní výkon a prostory k ukládání dat jsou dostupné po registraci uživatele, intenzivnější využití pak formou přímé výzkumné spolupráce,“ uvedl ředitel ústavu Luděk Matyska. Otevřený pro spolupráci je také Hume lab na filozofické fakultě. „Využití prostor nebo zařízení řešíme individuálně, a to na základě projektu, který schvaluje výkonná rada laboratoře. Zájemci se mohou registrovat přes webový formulář nebo přes e-mail,“ uvedla koordinátorka výzkumu Eva Kundtová Klocová.

Zmíněná pracoviště představíme v dalších dílech seriálu.

Hlavní novinky