Přejít na hlavní obsah

Ekonomové pracují na evropském průvodci dopravou

Projekt, na kterém se podílejí odborníci z Muni, má přispět k prolomení bariér na trzích dopravních služeb a omezit monopoly.

Na projektu se podílí Martin Kvizda, ředitel Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku na Ekonomicko-správní fakultě MU.

Při cestování dnes lidé často využívají chytré telefony a aplikace, kde vyhledávají spojení, nakupují jízdenky nebo hledají nejvhodnější trasy v mapách. Spojit tyto možnosti a vytvořit jednotnou platformu využitelnou v celé Evropské unii, to je ambice projektu financovaného z programu EU Horizon 2020, na němž se podílejí mimo jiné odborníci z Ekonomicko-správní fakulty MU.

Dlouhodobým cílem je vytvořit univerzální aplikaci, která by uživatelům nabídla možnosti spojení z bodu A do bodu B v různých alternativách a kombinacích – vlakem, autem, letadlem, ale také na kole nebo pěšky, seřazené třeba podle rychlosti, nákladnosti nebo vytvořené uhlíkové stopy.

„Měla by umět trasu nejen vyhledat, ale i nabídnout nejvýhodnější tarify a zároveň vybavit cestujícího všemi potřebnými cestovními doklady. Měla by ho také průběžně informovat třeba o zpožděních, zrušených spojích či dopravních zácpách a současně by mohla nabízet i navazující služby, jako je třeba ubytování nebo vypůjčení auta,“ přiblížil projekt Martin Kvizda, ředitel Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku.

Úkolem ekonomů bylo odhadnout potenciální poptávku po takové aplikaci ze strany cestujících. Do šetření byli zahrnuti také dopravci a objednatelé dopravy, tedy ministerstvo dopravy a kraje. „V jednotlivých diskusních skupinách jsme například simulovali situace, kdy cestujícím ujede přípoj, nebo jsme identifikovali podmínky, za nichž by dopravci sdíleli svá data,“ popsal práci ekonomů v uplynulých třech letech Kvizda.

„Dostali jsme některé překvapivé odpovědi, například senioři jsou v poměrně velké míře ochotní využívat systémy elektronického odbavení,“ přiblížil některá ze zjištění ředitel institutu.

Zdůraznil, že výsledkem projektu, na němž spolupracuje 16 evropských institucí, je přispět k prolomení bariér existujících na trzích dopravních služeb a podstatně omezit národní i lokální monopoly dopravců na jednotlivých linkách.

Například české ministerstvo dopravy se nyní snaží zavést jednotný základní tarif uznávaný všemi železničními dopravci – přitom vyvíjená aplikace by tento problém vyřešila s nižšími náklady, komfortněji pro cestující a napříč celým dopravním trhem.

Hlavní novinky