Přejít na hlavní obsah

Ceitec prošel evaluací. Všechny výzkumné skupiny uspěly

Zahraniční hodnotitelé posuzovali výsledky práce vědců ve Středoevropském technologickém institutu.

RIchard Štefl, vedoucí Centra strukturní biologie a skupiny Strukturní biologie genové regulace.

Vysoká mezinárodní úroveň a konkurenční výzkum – s takovým hodnocením vyšla z letošních evaluací většina výzkumných skupin Středoevropského technologického institutu Ceitec. Mezinárodní hodnocení organizuje institut jednou za čtyři roky a podle zahraničních odborníků je v moderním nastavení systému hodnocení vědy mnohem dál, než je běžný standard v jiných evropských zemích.

Kvůli hodnocení se už potřetí sjely do Brna více než dvě desítky odborníků z předních zahraničních výzkumných institucí, aby posoudily úroveň svých kolegů a kolegyň napříč všemi součástmi Ceitecu jak na Masarykovy univerzitě, tak na dalších zapojených institucích v Brně. Toto peer review hodnocení umožňuje nejen zjistit kvalitu výkonu výzkumných skupin, ale také určit jejich budoucí potenciál.

Díky tomuto způsobu evaluace získají všichni hodnocení zpětnou vazbu a doporučení od špičkových expertů v oboru. Zkušenosti ukazují, že ti, kteří si vzali dřívější doporučení hodnotitelů k srdci, významně zlepšili fungování své výzkumné skupiny, byli úspěšnější v získávání prestižních vědeckých grantů a v konečném důsledku si polepšili při dalším hodnocení.

"Kvantitativní hodnocení jen na základě statistického posouzení publikační činnosti, tedy bibliometrie, může udělat robot. K tomu člověka nepotřebujete. Věřím, že Ceitec může být dobrým příkladem, jak lze vědu hodnotit, a to právě v době, kdy se přechází na novou národní metodiku hodnocení vědeckých výsledků. Ta bude určující pro rozdělení institucionální podpory akademickým institucím v následujících letech,“ poznamenal vědecký ředitel Ceitecu Jaroslav Koča.

Jaroslav Koča, vědecký ředitel Ceitecu.

Doporučení zahraničních hodnotitelů jsou cenná i pro vedení instituce. Jak naznačil výkonný ředitel Ceitecu Markus Dettenhofer, budou se na základě toho hledat i další směry spolupráce: „Chceme víc podporovat interdisciplinární výzkum. Ceitec má potenciál stát se lídrem v průřezových oblastech, jako jsou materiály inspirované přírodou a nanotechnologie, technologické inovace v biomedicíně a udržitelné zemědělství a zdravá výživa."

Mezinárodní vědecká poradní rada Ceitecu zasedá jednou ročně, jednou za čtyři roky se pak schází spolu s hodnotiteli k důkladnému vědeckému hodnocení. Hodnotitelé jsou přední experti v oboru a jsou vybíráni tak, aby byla zajištěna jejich nestrannost, rozmanitost i vyváženost.

Mezi letošními hodnotiteli byli uznávaný specialista na nanotechnologie Gustaaf Borghs z belgické Leuven University, přes biokompozity Lars Berglund z KTH Stockholm, odborník na genomiku rostlin Wilhelm Gruissem z ETH Zürich, molekulární medik Witold Filipowicz z Friedrich Miescher Institute v Basileji či strukturní biologové Michael Sattler z Technické univerzity v Mnichově a Eva Pebay-Peyroula z IBS z Francie. Kontinuita hodnocení je zajištěna tak, že zhruba polovina členů evaluačních panelů Ceitec hodnotí opakovaně, druhá polovina jsou zcela noví lidé. Ti přinášejí do hodnocení nový pohled a náměty na zlepšení. Rada zároveň poskytuje poradenství a odborná doporučení pro management.

Hodnotitelé dostávají asi měsíc předem podrobné materiály včetně bibliometrického posouzení. Díky tomu získají detailní vhled do fungování, výkonu a budoucích plánů výzkumných skupin a mohou při osobních setkáních, která trvají hodinu, klást zcela konkrétní otázky. Každý vedoucí výzkumné skupiny má v rámci toho patnáct minut na prezentaci svého výzkumu i záměrů.

Setkání hodnotitelů s výzkumníky má podobu řízené diskuze. Struktura rozhovoru a způsob hodnocení jsou vždy stejné a konzistentní. Hodnotitelé také stráví čtvrthodinu s doktorandy bez přítomnosti ostatních výzkumníků i vedoucího výzkumné skupiny. Hodnotitelé tak mají možnost získat co nejvěrnější informace pro maximálně objektivní hodnocení.

"Rád bych poblahopřál Ceitecu i jeho zaměstnancům k profesionální organizaci našeho setkání, která splňuje všechna kritéria nejlepšího mezinárodního hodnocení a je prováděna velmi spravedlivým způsobem,“ zhodnotil průběh celé akce Dirk Inzé, vědecký ředitel oddělení biologie rostlinných systémů VIB (Vlámský institut pro biotechnologie), který je rovněž předsedou Mezinárodní vědecká poradní rada Ceitecu.

Karel Říha, zástupce vědeckého ředitele Ceitecu a vedoucí skupiny Molekulární biologie rostlin.

Podle Karla Říhy, který vede výzkumnou skupinu Molekulární biologie rostlin, také tento způsob hodnocení vytváří jedinečné osobní příležitosti pro naše vědce. „Představte si, že strávíte jednu hodinu rozpravou často s nejlepšími lidmi ve svém oboru. Zejména u mladších výzkumníků to představuje i cennou možnost k navázání nových kontaktů a networkingu. Když se příště setkají na nějaké odborné konferenci v zahraničí, už o nich budou tito experti vědět. V neposlední řadě má evaluace významný dopad i do celkové interní kultury naší instituce.“

Všechny výzkumné v letošních evaluacích uspěly. Případné silně negativní hodnocení totiž může vést až ke zrušení daného, ale toto pravidlo letos uplatněno nebude. Zahraniční vědci v evaluační zprávě zdůraznili, že se Ceitec dál rozvíjí jako špičkový středoevropský institut.

Hlavní novinky