Přejít na hlavní obsah

Siemens odměnil absolventku MUNI za výzkum cílené léčby rakoviny

Michaela Fojtů získala druhé místo v kategorii nejlepších dizertačních prací. Zpracovávala ji na Lékařské fakultě MU.

Michaela Fojtů

Celkem 26 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů včera převzalo ocenění ve 21. ročníku vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. A dostala se mezi ně také jedna reprezentantka Masarykovy univerzity. Někdejší doktorandka MUNI Michaela Fojtů získala druhé místo v kategorii nejlepších dizertačních prací, a to za výzkum nanočástic jako nástroje cílené terapie nádorových onemocnění.

„Konvenční podávání protinádorových látek je standardně provázeno řadou nežádoucích účinků, poškozující zdravé tkáně, ať už srdce, játra, ledviny, či jiné orgány. Naším cílem bylo navázat tato léčiva na nanonosiče, a tak je jakýmsi způsobem do nich zabalit,“ vysvětlila Fojtů, jak se vědci snaží poškozování zdravých částí organismu předcházet. Upozornila přitom ale také na to, že některé metody testování kardiotoxicity nanomateriálů mají svá úskalí.

Cena Wernera von Siemense je specifická v tom, že kromě samotných mladých vědců oceňuje také jejich školitele. V případě Michaely Fojtů to byl Michal MasaříkMarie Nováková z Fyziologického ústavu Lékařské fakulty MU. Částečně na něm ještě působí i sama Fojtů, i když už většinou úvazku přešla na pražskou Vysokou školu chemicko-technologickou, kde pokračuje ve výzkumu pod vedením Martina Pumery, svého vedoucího ze stáže v Singapuru a jednoho z nejcitovanějších českých vědců.

Do 21. ročníku soutěže společnosti Siemens, která oceňuje práce z oblasti technických a přírodovědných oborů, se letos přihlásilo rekordních 645 soutěžících.

Ocenění pro rektora Mikuláše Beka

Firma cenu uděluje v různorodých oblastech – odměňuje diplomové práce, dizertace, nejvýznamnější výsledek základního výzkum, nejlepšího pedagogického pracovníka, vynikající kvalitu ženské vědecké práce, absolventskou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 a také překonávání překážek při studiu.

„Mám dojem, že právě zpřístupňování studia lidem s různými formami znevýhodnění, je oblast, ve které udělaly české vysoké školy za poslední léta největší pokrok. Ani ne tak v citovanosti, kterou se často chlubíme,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, který byl vedoucím komise, jež cenu v této kategorii udělila.

Speciálního poděkování od Siemensu se dostalo i jemu. Firma na konci jeho druhého rektorského mandátu vyzvedla Bekův dlouhodobý přínos českému akademickému prostředí a propojování vysokých škol s externími subjekty.

Hlavní novinky