Přejít na hlavní obsah

Výzkum: Lidi nejvíc manipuluje strach. Dotýká se to i vnímání EU

Politologové z Fakulty sociálních studií MU zkoumali, jak lidé vyhodnocují novinové titulky, které pracují s propagandistickými technikami.

Příklady použitých manipulativních novinových titulků.

Výzkum zaměřený na sledování manipulativních technik v mediálních sděleních, jejich účinku a úrovně informační gramotnosti před několik dny ukončili politologové z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V laboratorním šetření ověřovali, jaké formy mediální manipulace, na jejichž existenci upozornili už v předchozím výzkumu, mají na účastníky největší vliv. Zjistili, že nejvíc fungují ty útočící na emoce. V Česku se to odráží na pokřiveném vnímání Evropské unie.

Politologové zkoumali účinky manipulací tak, že dávali účastníkům laboratorního experimentu číst různě zmanipulované články a titulky týkající se Evropské unie. V textech využívali nejrůznější nejčastěji používané propagandistické techniky, jako jsou svalování viny (příkladem titulku byla věta: Skončily volby a v Praze se začaly objevovat arabské billboardy! Za většinou problémů ČR stojí Evropská unie), strach (Jestli zavedete cla, bude obchodní válka, vyhrožuje Evropská unie USA), fabulace (Polsko na cestě ke statusu členské země EU s omezenými právy), démonizace, relativizace či nálepkování. Ke každé z nich byly vytvořeny tři texty: jeden s protiunijním vyzněním, jeden s prounijním vyzněním a jeden neutrální (nehodnotící EU).

Výsledkem je zjištění, že nejvíce působí ty techniky, které se zaměřují na emoce, hlavně ty využívající apel na strach. „Obecně lze také říct, že pokud je manipulace pozitivní, někoho chválí, lidé jsou k ní kritičtější a přijde jim daleko víc podezřelá, než když je negativní a na někoho útočí nebo kritizuje,“ sdělila Petra Vejvodová, jedna ze členek týmu, jehož výzkum financoval Open Society Fund.

Výzkumníci si při studiu manipulativních technik, které zkoumali na smyšlených zpravodajských titulcích, všimli také toho, jak posunuté je v Česku vnímání Evropské unie. Většina respondentů označovala negativní formu informování o unii jako neutrální. Neutrální informování pak vnímali jako manipulativní, ať už ve prospěch nebo v neprospěch EU. 

Hlavní novinky