Přejít na hlavní obsah

Jak lidé vnímají volební lístky? Odpověď může dát nová laboratoř

Nově zrekonstruovaná učebna bude sloužit hlavně studentům nové specializace Volební studia a politický marketing.

Kompletně předělanou učebnu otevřeli před několika dny na Fakultě sociálních studií MU. Využijí jí především na katedře politologie, kde díky této nové laboratoři budou moct dělat podobné experimenty jako jejich kolegové v přírodních vědách.

Učebna se zrodila jako jeden z výstupů dvou velkých celouniverzitních projektů – jednoho zaměřeného na inovaci výuky a tvorbu studijních programů, které víc odpovídají aktuálním potřebám trhu práce, a druhého určeného na dodání potřebného vybavení pro takovou výuku. V nové učebně na FSS se potkává oboje – její využívání má zajistit, že se studenti budou lépe orientovat v kvantitativních výzkumných metodách a budou mít víc praktických dovedností.

„Chtěli jsme místnost, ve které bude možné učit různé přístupy k výzkumu a analýze politiky a zároveň studentům poskytnout potřebné zázemí pro vypracovávání takto orientovaných závěrečných prací,“ uvedla Lenka Hrbková, odborná asistentka katedry politologie, která měla rekonstrukci někdejší učebny s označením PC 26 na starost.

Od improvizace k profesionalizaci

Různé formy experimentů už spolu s kolegy používala ve výuce i výzkumu předtím, dělo se to ale částečně improvizovaně. „Dřív byly naší hlavní pomůckou kartonové boxy, které jsme měli schované na půdě fakulty a vždycky jsme si je museli pracně snést dolů. Bez nich bychom se ale třeba při výzkumu toho, jak se lidé rozhodují ve volbách, neobešli,“ zavzpomínala Hrbková. Teď už karton potřeba nebude, všechny stolky v místnosti mají kromě počítačů výsuvné přepážky a obecně jde o laboratoř se vším všudy.

Díky financím z projektu je na fakultě k dispozici software umožňující analýzu výrazů tváře, takže je možné číst emoce lidí a jak reagují na různé stimuly. „Podařilo se nám získat i fyziologické snímače, které měří kožní odpor, a elektrokardiogram, nebo snímače pohybu očí, takže zachytíme i jiné formy reakce respondentů,“ vyjmenovala Hrbková. Mimo to mají studenti k dispozici software na výrobu dotazníků nebo mobilní laboratoř, aby mohli výzkum dělat i mimo zdi fakulty. Ovládat novou techniku se studenti naučí ve specializovaném předmětu.

„V nové magisterské specializaci Volební studia a politický marketing teď máme první studenty a už teď máme vypsaných spoustu zajímavých témat na závěrečné práce. Obrovský potenciál skrývá už jen sledování toho, jak lidé vnímají volební lístek a jak reagují například na akademické tituly,“ dal příklad využití Roman Chytilek, garant nové specializace.

Prakticky i teoreticky o politickém marketingu

Volební lístky nezmiňuje náhodou. Jejich vnímání je totiž jednou z věcí, kterou člověk nedokáže sám od sebe dostatečně popsat, protože není schopný si všechny nuance uvědomit. Proto je důležité využít další metody.

„Nové vybavení je důležité pro praktickou část specializace, pro ty, kdo se marketingem budou chtít živit, ale i pro ty, kdo budou chtít pokračovat na doktorát,“ podotknul Chytilek, podle něhož bylo cílem novou specializaci v teoretické a praktické části co nejvíc vyvážit. „Na jednu stranu učíme, jak to udělat, aby se strany uplatnily ve volebních kampaních a zaujaly voliče, ale zároveň i to, jak kampaň analyzovat a poučit se z ní, a také všechny ty specifické znalosti o politice a volbách, které jsou k tomu potřeba.“

Také proto mají studenti specializace jako jeden z předmětů šestitýdenní praxi, na kterou budou chodit do politických stran, výzkumných agentur nebo na úřady.

Hlavní novinky