Přejít na hlavní obsah

Výzkum: Většina rodičů vzdělávání doma zvládá

Dotazník českých expertů na pedagogiku ukázal, že rodičům aktuálně nejvíc chybí potřebné zdroje a technologie, a ocenili by, kdyby učitelé dávali víc online zpětnou vazbu.

Na vzdělávání doma v době nouzového stavu se zaměřilo výzkumné šetření uskutečněné prostřednictvím webu České televize. Odborníci na pedagogiku jeho pomocí zjišťovali, jak rodiče zvládají svoji novou roli domácích učitelů. Z výzkumu vyplývá, že většina rodičů vzdělávání doma v zásadě zvládá. Rodiče uvádějí, že jim ale chybí zkušenosti a kompetence učitelů, mají doma jen omezené zdroje k výuce a často by potřebovali trochu více času.

Do výzkumu, na kterém společně pracovali odborníci z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Akademie věd České republiky, přispělo svojí výpovědí za první dubnový týden téměř 10 tisíc rodičů dětí na prvním a druhém stupni základních škol. „Konkrétně 91 procent rodičů se domnívá, že rodina vzdělávání doma v zásadě zvládá. Užitečnost současné práce vykonávané pro školu, tedy jak jsou úkoly zadávány a co přesně se po dětech chce, hodnotí 75 procent kladně,“ stojí v závěrečné zprávě badatelů, mezi kterými byl Roman Švaříček z Filozofické fakulty MU.

Děti tráví učením různý čas, nejčastěji mezi dvěma a čtyřmi hodinami denně, starší o trochu více. Rodiče mají dojem, že většina dětí by potřebovala času trochu více. Velká část z nich s potomky tráví více než polovinu studijní doby.

Hlavní problém mají rodiče s technologickým zázemím pro vzdělávání. „Kromě nedostatku času si mnohdy stěžují na omezené zdroje, které mají v domácnosti k vyučování k dispozici, a nedostatek vědomostí a dovedností, kterými disponují učitelé. V rodinách často nastávají situace, že na jednom rodinném počítači musí rodič vykonávat home-office a zároveň by na něm měla probíhat výuka jednoho i více dětí,“ vykreslují situaci v rodinách vědci. Upozorňují na to, že některé rodiny nemají tiskárny, skenery nebo potřebné programy a bojují s nestabilním internetovým připojením.

Obr. 1. Rodiče odpovídali na otázku „Myslím si, že vzdělávání doma s dítětem zvládáme: …“ na škále 1 (skvěle zvládáme) – 5 (vůbec nezvládáme). N = 9534.

Rodiče také vnímají, že nezvládají pedagogy plnohodnotně zastoupit. „Někteří například zjišťují, že není lehké dítě k učení motivovat. V řadě případů si také uvědomují, že učivo neovládají a že je pro ně obtížné a časově náročné je z internetu a ostatních dostupných zdrojů nastudovat tak, aby ho byli schopni dítěti kvalitně předat,“ poukazují výzkumníci.

Dále výzkum vyzdvihuje nápady rodičů na zlepšení. Rodiče si kupříkladu často přejí, aby byli učitelé v domácí výuce více přítomni, například formou pravidelné, ale relativně krátké online výuky, kde by učitel látku vysvětlil. „V ideálním případě by měl učitel žákům také dávat online zpětnou vazbu,“ uvádí dále zpráva. Rodiče by mnohdy také uvítali omezení šíře a rozsahu učiva a nechali by jen hlavní předměty.

Dotazník pro rodiče byl volně dostupný na webu České televize, vědci proto vycházejí z toho, že se výzkumu primárně účastnili lidé, kteří jsou ve vzdělávání svých dětí aktivní a mají přístup k internetu. Celkově lze ale podle odborníků říct, že situace v domácí výuce není tak kritická, jak by se mohlo z některých mediálních vyjádření zdát.

Hlavní novinky