Přejít na hlavní obsah
Conques.

Historici zmapují francouzskou obec Conques, obraz evropských dějin

Ivan Foletti z Filozofické fakulty MU bude koordinovat grant Evropské unie, který umožní práci s památkami v Conques.

Historik umění Ivan Foletti z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity získal prestižní grant v programu Marie Skłodowska-Curie Actions – Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE) a bude se v následujících čtyřech letech spolu s dalšími odborníky zabývat z nejrůznějších pohledů obcí Conques ve Francii, která má jak turistický, tak historický i politický význam.

„Jde o významné místo na poutní cestě do Santiaga, nachází se tam množství historických památek datovaných od 9. do 21. století. Conques má ale význam i z hlediska historie celé Evropy, je totiž průsečíkem dějin 19. a 20. století, které daly vzniknout konstruktu národních států,“ vysvětluje Ivan Foletti s tím, že už dříve natočil se studenty o městečku dvacetiminutové video.

 

V lokalitě plánují vědci mimo jiné provést chemickou a technickou analýzu památek, vydat o ní odbornou monografii, ale také třeba vytvořit databázi nasbíraných dat či vyrobit 3D modely památek a krátkometrážní dokumentární filmy pro veřejnost. Kombinace cílů zaměřených na akademickou veřejnost a na veřejnost laickou se odráží také ve skladbě spolupracujících institucí.

Masarykova univerzita bude na projektu spolupracovat například s The City University of New York v USA, s německou Společností Maxe Plancka či s francouzským Národním výzkumným centrem. Zastoupeno je ale také italské vydavatelství Viella Libreria Editrice, které zastřeší vydávání tištěných materiálů, či místní Asociace pro ekonomický a kulturní rozvoj Conques.

„Jedná se o výjimečné partnery, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Věřím, že právě díky spojení špičkových institucí s různým zaměřením – třeba na chemické analýzy materiálů, rekonstrukci historické krajiny či na komunikaci vědy – se památky světového kulturního dědictví v Conques podaří vrátit do povědomí nejen vědecké, ale i laické veřejnosti jako součást evropské sdílené identity,“ doplnil Foletti.

Projekt uspěl ve vysoce prestižním programu MSCA-RISE, který je jedním ze schémat rámcového programu Horizon 2020. V letošním roce se stal jediným projektem v této kategorii, koordinovaným z České republiky napříč všemi obory. S hodnocením 97,4 procenta se navíc umístil na druhém místě oborového panelu v rámci celé Evropy.

Práce odstartují v lednu 2021 a budou zahrnovat jak výzkumně-akademické aktivity, tak ty směřující k laické veřejnosti. Projekt za téměř jeden milion eur bude koordinovat MUNI.

MUNI v minulosti figurovala v roli koordinátora projektu MSCA-RISE třikrát, vždy se jednalo o projekty institutu CEITEC. V oblasti humanitních věd se jedná o vůbec první úspěšný projekt.

V rámci projektu RISE rozvíjejí vědci mezinárodní a mezisektorovou spolupráci formou společného výzkumného projektu realizovaného prostřednictvím stáží studentů a zaměstnanců na partnerských pracovištích. Právě tato těsná a intenzivní forma spolupráce vede k efektivnímu sdílení a přenosu vědomostí a dovedností.

Hlavní novinky