Přejít na hlavní obsah

První vědkyně získaly grant GAMU Career Restart

Nový interní grant MUNI má usnadnit návrat k vědecké práci například po rodičovské dovolené.

Jednu z držitelek nového grantu je Dáša Bohačiaková z LF MU.

Šest vědeckých pracovnic Masarykovy univerzity získalo grant Career Restart, který v září vypsala Grantová agentura MU. Jedná se o grant pro vědce či vědkyně, kteří přerušili svou kariéru ve výzkumu, například z důvodu rodičovské dovolené či jiných zásadních důvodů a bude se udělovat pravidelně.

Úspěšné vědkyně začnou své projekty řešit od ledna, získaly na ně podporu půl milionu korun ročně na dobu dvou let. Hodnotící kritéria zohledňují především potenciál pro budoucí dosažení vedoucí výzkumné pozice a přínos pro pracoviště. Žádat o grant mohou v dalších výzvách vědci a vědkyně s doktorským titulem, kteří před přerušením kariéry působili na MU a mají na svém kontě už významné vědecké výkony.

Držitelky grantu roku 2020

Lucie Bozděchová

Pracuje ve výzkumné skupině Jiřího Fajkuse v institutu CEITEC MU. Zaměřuje se na studium struktury RNA telomerázy u druhu mechu Physcomitrella patens. Během následujících dvou let bude zkoumat sekundární struktury RNA podjednotky telomerázy a její vztah k biogenezi a funkci telomerázy. Zároveň bude zavádět experimentální metody pro jejich stanovení. Získání grantu je pro ni motivací k další vědecké práci tak, aby v budoucnu mohla uspět ve vlastním samostatném výzkumu.

Michaela Kuchynka

Pracuje na Oddělení analytické chemie Přírodovědecké fakulty MU, kde se věnuje zobrazování distribuce prvků a bílkovin v tkáních. Během následujících dvou let, na které získala grant, bude studovat účinnost protinádorových léčiv pomocí metody LA-ICP-MS, která umožňuje zobrazování kovů a nově i bílkovin v nádorové tkáni. Účinnost léčivých látek bude zkoumat například z hlediska schopnosti cíleného uvolňování léčiva do nádoru. Grant jí umožní kromě návratu po rodičovské dovolené také propojit výzkum přírodovědecké a farmaceutické fakulty. Na Farmaceutické fakultě MU chce v budoucnu vytvořit vlastní výzkumný tým, který se bude zabývat protinádorovými léčivy či třeba Alzheimerovou chorobou.

Kateřina Bočková Loudová

Pracuje na Ústavu klasických studií Filozofické fakulty MU. Specializuje se na výzkum středověké a moderní řečtiny, zajímá ji zejména oblast pragmatiky a výstavby diskurzu v jednotlivých fázích vývoje řečtiny. Zabývá se také rozvojem neogrecistiky v České republice. Během následujících dvou let bude zkoumat, jak může být moderní řečtina interpretována pomocí teorie, která předpokládá, že velká část evropských jazyků tvoří díky existenci jistých shodných rysů společný jazykový svaz, lišící se od jiných jazyků světa. Získaný grant chce využít nejen ke svému návratu do vědeckého týmu, ale také k přitáhnutí pozornosti vědců z přilehlých oborů s podobnými výzkumnými problémy.

Petra Holštajn Zemánková

Doposud působila na Lékařské fakultě MU a v institutu CEITEC MU. Zajímá se především o kognitivní a sociálně-kognitivní funkce u neurologických a psychiatrických onemocnění, kde pomocí neurozobrazovacích metod studuje související procesy, odehrávající se v mozku. Následující dva roky bude spolupracovat s výzkumným týmem na psychiatrické klinice, kde povede projekt zaměřený na kognitivní deficit u pacientek s poruchami příjmu potravy. Získaný grant jí umožní během rodičovské dovolené udržet krok v dynamickém odvětví, v budoucnu by pak ráda založila vlastní výzkumnou skupinu.

Andrea Kraus

Působí na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU. Věnuje se matematické i aplikované statistice – pomáhá kolegům z jiných oborů s výběrem a aplikací vhodných statistických metod na analýzu jejich dat a vyvíjí nové metody pro data, která nelze uspokojivě analyzovat pomocí existujících metod. V nejbližší době se bude věnovat dalšímu vývoji metodologie pro monitorování epidemií s charakteristikami, které vidíme u právě probíhající epidemie koronaviru. Získaný grant jí umožní stát se znovu plnohodnotnou členkou mezinárodní vědecké komunity ve svém oboru.

Dáša Bohačiaková

Pracuje na Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty MU. Věnuje se studiu lidských pluripotentních buněk, které jsou schopné vytvořit jakoukoliv buňku lidského těla. V následujících dvou letech se bude snažit objasnit vznik Alzheimerovy choroby s pomocí modelů kmenových buněk. Grant jí pomůže vrátit se na plný úvazek do práce a udržet si výzkumný tým spolupracovníků.

Hlavní novinky