Přejít na hlavní obsah

Neurovědci vědí, jak zlepšit poruchu řeči u parkinsoniků

Výzkumný tým z institutu CEITEC Masarykovy univerzity spolu s inženýry z Vysokého učení technického sestavili protokol, který může pomoci lidem s Parkinsonovou chorobou.

První autor studie Luboš Brabenec.

Odborníci zjistili, že aplikováním neinvazivní stimulace mozku pomocí takzvané repetitivní transkraniální magnetické stimulace je možné dlouhodobě zlepšit řeč u osob trpících Parkinsonovou chorobou.

„U pacientů s Parkinsonovou chorobou se velmi často objevují problémy s řečí. Nemocní mluví velmi potichu, mají problém s výslovností a jejich řeč je často monotónní, objevuje se i porucha tempa a rytmu řeči. Běžně používaná léčba není u těchto příznaků příliš účinná a speciální  logopedická péče je časově velmi náročná a není široce dostupná. Prokázali jsme, že problémy s řečí u těchto pacientů jsou z velké části způsobeny narušenou aktivitou té časti mozku, která je zodpovědná za sluchovou zpětnou vazbu,“ vysvětluje Irena Rektorová, pod jejímž vedením výzkum probíhal.

Neurovědci a neurovědkyně z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity pak sestavili společně s inženýry z Vysokého učení technického v Brně speciální protokol, který umožňuje při deseti půlhodinových sezeních s touto speciální stimulací zlepšit poruchy řeči u pacientů s Pakinsonovou chorobou, a to až na několik měsíců. Výsledky jejich výzkumu byly publikovány v odborném časopise Brain Stimulation

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je neinvazivní stimulace pulzním magnetickým polem pomocí hlavové cívky. Tato metoda, při které se stimuluje mozek pomocí silného elektromagnetu, se v současnosti v praxi používá u léčby deprese, u ostatních onemocněních se prozatím používá čistě experimentálně.

„Náš výzkumný tým jako první použil tuto metodu pro stimulaci té části mozku, která je zodpovědná za sluchovou zpětnou vazbu. Byl také první, který prokázal, že tato metoda může mít dlouhodobý efekt na poruchy řeči u pacientů s Parkinsonovou chorobou,” prozrazuje první autor studie Luboš Brabenec.

Tento výzkum nalezl nejen novou a účinnou metodu, kterou lze použít pro dlouhodobé zlepšení řeči pacientů s Parkinsonovou chorobou, ale také pomohl vědcům a vědkyním lépe pochopit, jakým konkrétním způsobem ovlivňuje rTMS fungování mozku a jakým způsobem mění propojení
jeho částí.

„Díky našemu výzkumu bude v budoucnu možné léčit řečové obtíže i pomocí neinvazivní stimulace mozku. Pacientům tyto obtíže mohou narušovat schopnost komunikace, a tedy každodenní fungování. Díky našemu objevu jsme schopni zlepšit kvalitu jejich života. Naše výsledky mohou být použity v dalším výzkumu, kdy lze testovat efekt různých typů neinvazivní stimulace, prováděné i v domácím prostředí, v kombinaci s dalšími terapeutickými metodami,“ dodává Rektorová.

Výzkum podpořil grant Agentury pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví ČR.
a evropským grantem H2020-MSCA-RISE CoBeN (Novel Network-Based Approaches for
Studying Cognitive Dysfunction in Behavioural Neurology).

Hlavní novinky