Přejít na hlavní obsah

Ekonomové pomáhají neziskovkám sledovat finanční zdraví

Odborníci z Ekonomicko-správní fakulty MU pro ně vytvořili kalkulačku, která jim pomůže zjistit, jak si jejich organizace v této oblasti stojí.

Hlavní řešitelka projektu a proděkanka ESF MU Marie Hladká.

Minimální provozní marže, nejistota v získávání dotací nebo nutnost soutěžit v poskytování konkrétních služeb se soukromým sektorem dělá z neziskových organizací finančně zranitelné instituce.

Jak pomoci těmto organizacím s finančním řízením a podpořit tak jejich finanční stabilitu, řešili v uplynulých dvou letech v Centru pro výzkum neziskového sektoru na Ekonomicko-správní fakultě MU.

Díky grantové podpoře z Technologické agentury ČR programu ÉTA zprovoznili odborníci počátkem letošního roku takzvanou kalkulačku finančního zdraví pro neziskové organizace. Využít ji mohou jak samy nestátní neziskové organizace v rámci vlastního sebehodnocení, tak třeba města či kraje, chtějí-li si ověřit finanční pozici vybrané organizace.

Neziskový sektor je výraznou součástí národního hospodářství a zaujímá v něm určitou nezastupitelnou roli. „Za léta výzkumu v našem centru jsme však přišli na to, že neziskové organizace jsou finančně velmi zranitelné a vystavené vysokému riziku selhávání. Aby mohly čelit všem problémům, které mají, musí i neziskové organizace umět kvalitně finančně řídit svoji činnost. V tom jim může pomoci právě naše kalkulačka,“ podotýká hlavní řešitelka projektu a proděkanka Ekonomicko-správní fakulty pro prezenční studium Marie Hladká.

Dodává, že výzkumníci hledali takové nástroje, které nekladou nároky na nějaké specifické odborné znalosti.

Aby mohli potřebný nástroj, tedy kalkulačku vytvořit, museli vědci nejprve sesbírat co nejvíc informací a datových podkladů. Zpracovali data od zástupců 777 veřejně prospěšných organizací poskytujících sociální služby, označovaných někdy jako servisní, a 483 vzájemně prospěšných, tedy členských organizací jako jsou například jednotky Junáka - českého skauta. Obě tyto skupiny mají svou vlastní kalkulačku.

„Pro obě skupiny neziskových organizací jsme pak vytvářeli a především testovali ukazatele potřebné pro kvalitní finanční analýzu a predikční modely jejich budoucího finančního zdraví. Poté jsme stanovili ratingy, tedy škálu hodnocení od písmene A po F, které jim jednoduchým způsobem ukážou, jaká je jejich aktuální finanční situace a jaký výhled mají do budoucna,“ přibližuje nový nástroj Hladká.

Zájemci o využití kalkulačky se nejprve musí zařadit do správné kategorie a pak na stránce fikane.cz mohou do připraveného formuláře zadat údaje o dané organizaci a informace z hlavních účetních výkazů za poslední tři roky.

Kromě hodnotících ratingů kalkulačka také upozorní na to, které konkrétní skutečnosti mohou organizaci ohrožovat teď či v budoucnu a poradí, jak je odstranit. „Vždy je ale třeba přemýšlet o tom, co ovlivňuje výsledné hodnocení. Organizaci může klidně vyjít rating D, tedy predikce určitého finančního ohrožení, avšak pokud organizace je schopna toto hodnocení obhájit a zdůvodnit, je to v pořádku,“ podotýká Hladká.

Dodává, že jako každý nástroj, i kalkulačka by se měla používat pravidelně, a to minimálně jednou ročně, kdy je zpracovaná účetní závěrka. „Řada informací dává jasnou představu o tom, jak ovlivní chod organizace, například výpadek významného typu příjmů. Existují ale hospodářské jevy a události, které jsou provázané a jejich skutečný dopad odhalí právě až komplexní zhodnocení.

Odborníci na přípravě kalkulačky intenzivně spolupracovali s neziskovými organizacemi, aby dokázali správně interpretovat jejich finanční zdraví i jejich pohled na tuto problematiku. „Zjistili jsme, že mnohé organizace vzhledem ke svým nepředvídatelným příjmům a obtížnosti kvalitně plánovat o sobě po finanční stránce moc intenzivně nepřemýšlejí. Byla to pro nás výzva přesvědčit je, že jim může kalkulačka pomoci,“ říká Hladká s tím, že díky významným zastřešujícím organizacím se to daří.

Navíc chce centrum v práci pokračovat a aktuálně uvažuje, že by stávající nástroj rozšířili ještě o dopady, které přinesla pandemie nového koronaviru. Ta způsobila především v sociálních službách šok, který může jejich budoucí finanční stabilitu výrazně ovlivnit.

Hlavní novinky