Přejít na hlavní obsah

Unikátní badatelský objev v časopise Theatralia

Oborový časopis Katedry divadelních studií Filozofické fakulty MU se stal platformou pro průlomový výzkum. 

Jedna z nejstarších, nejmenších ale zároveň velmi aktivních kateder na Masarykově univerzitě, Katedra divadelních studií, vydává oborový časopis Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře. Od svého prvního vydání v roce 2009 se časopisu podařilo spojit odborníky z celého světa zabývající se tématy z oblasti divadelních studií. Malý ale zároveň profesionální tým časopisu usiluje o popularizaci divadelně-vědného výzkumu v České republice i mimo ni. Časopis vychází dvakrát ročně a jsou v něm publikovány příspěvky v několika jazycích, nejčastěji anglicky, česky a německy. 

První z letošních čísel je navíc obzvláště zajímavé. Obsahuje totiž kromě jiných vynikajících textů také průlomový text autora M. A. Katritzky, jenž v Theatraliích zveřejnil svoje pojednání o Williamu Hogarthovi.

Jeho text představuje naprosto zásadní objev nejen v teatrologickém výzkumu, zároveň publikovaný v časopisu Theatralie neunikl pozornosti zahraničního tisku, například The Times či rovněž prestižní internetové platformě The Conversation. V článku je kromě vědecké diskuse především pojednání o souboru obrazů, které nově osvětlují dosud neprobádanou činnost W. Hogartha jako mladého malíře před rokem 1727, kdy mu bylo 30 let.

Hlavní novinky