Přejít na hlavní obsah

Tři mladí vědci z MU získali prestižní granty JUNIOR STAR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku podpoří 16 projektů, které uspěly v soutěži JUNIOR STAR. Tři prestižní granty získali mladí vědci z Masarykovy univerzity.

V druhém ročníku soutěže JUNIOR STAR je doporučeno k financování celkem 16 projektů z celkem 315 podaných návrhů. Pětileté projekty s rozpočtem až 25 milionů korun mají za cíl podpořit ty nejlepší začínající vědce do osmi let od získání titulu Ph.D. Umožní jim jednak se věnovat vlastním vědeckým tématům, ale také založit vlastní výzkumnou skupinu. 

Polovina podpořených projektů bude řešena od příštího roku na Akademii věd, tři projekty na Masarykově univerzitě v Brně a dva na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po jednom projektu pak na České zemědělské univerzitě v Praze, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Odborný asistent z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU Filip Hrbáček uspěl s projektem Vliv změny klimatu na dynamiku periglaciálního prostředí v oblasti Antarktického poloostrova.

„Cílem projektu je zhodnocení současné dynamiky periglaciálního prostředí v oblasti Antarktického poloostrova, rekonstrukce minulého stavu a predikce vývoje do roku 2100. Hlavní pozornost bude věnována časoprostorové variabilitě teplotně-vlhkostních podmínek aktivní vrstvy permafrostu,“ upřesnil Filip Hrbáček.

S projektem Cell*: webová platforma pro vizualizaci, modelování a dynamiku organelových a buněčných struktur zabodoval mladý výzkumník z Národního centra pro výzkum biomolekul Přírodovědecké fakulty MU David Sehnal, který navíc působí ve výzkumné skupině Jaroslava Koči na institutu CEITEC MU.

Třetí úspěšnou mladou vědkyní z MU je odborná pracovnice Madalina Bianca Moraruprávnické fakulty, která bude řešit projekt Role soudů ve formování přístupu k azylu. „Ústřední výzkumnou otázkou je, jak soudy po celém světě posuzují slučitelnost fyzických překážek pro azyl s Úmluvou o uprchlících,“ uvedla v anotaci projektu Madalina Moraru, která působí v Ústavu pro otázky soudnictví.

„Soutěž JUNIOR STAR si klade za cíl identifikovat projekty mladých řešitelů, kteří mají vysoký potenciál dosáhnout světově významných výsledků a zároveň mají ambici se vědecky osamostatnit. Podobně jako u soutěže EXPRO se jedná o exkluzivní granty – je vybráno pouze malé procento projektů, jejichž řešitelům je poskytnuta nadstandardní podpora na dobu pěti let. Začínající vědci získávají větší badatelskou svobodu, zároveň ale také doufáme, že udělení grantu je vzkazem pro instituce, kde působí, že od nich lze očekávat vynikající výsledky i v budoucnu,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian.

Podle něj je podpora mladých vědců jednou z priorit grantové agentury. „V letošním roce jsme pro mladé vědce po získání doktorátu poprvé vypsali soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, zaměřenou na vědeckou mobilitu. Mladí vědci – studenti i postdoktorandi – jsou ale také významnou součástí týmů standardních či mezinárodních projektů, kde mohou získat praktické zkušenosti s výzkumem,“ dodal Petr Baldrian.

Na hodnocení návrhů projektů JUNIOR STAR se podílejí výhradně zahraniční vědci doporučení mezinárodní agenturou Science Connect. Hodnocení probíhá ve dvou fázích, přičemž každý návrh projektu hodnotí přinejmenším čtyři zahraniční odborníci z dané výzkumné oblasti.

Hlavní novinky