Přejít na hlavní obsah

Na kongresu environmentální výchovy se podílí odborníci z MU

Největší Světový kongres environmentální výchovy se v březnu bude konat v České republice. Na jeho organizaci spolupracují také odborníci z Katedry enviromentálních studií Fakulty sociálních studií MU. 

11. Světový kongres environmentální výchovy se letos koná v Praze

Praha spojuje kultury, komunity a významné společenské debaty již více než tisíc let. I proto hostí od 14. do 18. března 2022 Světový kongres environmentální výchovy (WEEC). Hlavním tématem tohoto 11. ročníku kongresu je Budování mostů v době klimatické nouze. Na kongresu vystoupí přední světoví odborníci. Budou diskutovat o aktuálních tématech a perspektivách environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Jedním z pořadatelů kongresu je také Masarykova univerzita, konkrétně Katedra environmentálních studií na Fakultě sociálních studií MU. Odborníci z katedry jsou odpovědní za odborný obsah, tedy za složení celého programu kongresu. Vytvořili a koordinovali proto mezinárodní síť s téměř stovkou odborníků zastupujících desítky národních i mezinárodních organizací. „Podařilo se nám pro kongres zajistit i podporu předsedy senátu, ministerstva životního prostředí a dalších organizací. Jsme také moc rádi za podporu z programu ERASMUS+, díky které jsme mohli podpořit další účastníky od nás i ze sousedních zemí,“ vysvětlil zástupce vedoucího katedry Jan Činčera.

V oblasti environmentalistiky je tento kongres velmi prestižní. „Před třiceti lety se u nás konala Dobříšská konference, která nastartovala spolupráci evropských zemí na ochraně životního prostředí. Od té doby se ale u nás nic tak významného, co by se týkalo environmentální pedagogiky, nestalo. Přitom v České republice patříme k zemím, které jsou v této oblasti na evropské úrovni spíše ve předu,“ doplnil Činčera. Kongres tak podle něj může Českou republiku ve světovém měřítku prezentovat jako zemi, která má oboru co nabídnout.

Hlavním dějištěm kongresu bude Praha, kde se budou konat odborné přednášky a diskuze. Specifikem letošního ročníku bude jeho hybridní forma. Kromě účasti přímo na místě se lze také připojit na dálku k virtuální platformě. Díky ní se lidé budou moci vracet ke všem příspěvkům z kongresu, přímo diskutovat s dalšími účastníky a případně i navazovat nové spolupráce. Zájemci se pro účast přímo na místě mohou registrovat do 8. března, pro online účast není registrace časově omezena. 

Program se kromě Prahy a virtuálního prostoru bude odehrávat i na dalších místech Česka. Součástí kongresu budou speciální exkurze do českých lesních školek, návštěva národního parku Šumava, Českého středohoří či Geoparku Říčany. Návštěvníci budou mít možnost se také seznámit s fungováním zoologických zahrad, zvířecích farem a environmentálním vzděláváním u nás. Do programu se zapojí také česká environmentální centra, které nabídnou účastníkům praktické workshopy.

Online se budou konat také webináře na různá témata spojená s environmentalistikou. Například o možnostech univerzit vytvořit udržitelný systém, žurnalistice a klimatické změně či o ornitologii a pomoci ptákům v zastavěných městských oblastech.

Program nebude určen pouze odborné veřejnosti, ale také mladým aktivním lidem. Právě ti mohou mít zásadní roli v budování udržitelné budoucnosti. „Součástí akce je i tzv. „Kongres mladých“, na který se sjede asi stovka středoškoláků z různých zemí diskutovat o jejich zkušenosti s environmentální výchovou. Oba kongresy se pak v jednu chvíli protnou a „staří i mladí“ si budou vyměňovat svůj pohled na věc,“ vysvětil Činčera.

Dnešní mladí lidé jsou podle něj dostatečně informovaní o problematice životní prostředí. „Není potřeba zasypávat žáky dalšími a dalšími fakty. Co potřebujeme, je rozvíjet jejich kompetence k zorientování se ve složitých problémech udržitelnosti a k jejich řešení. A také jejich přesvědčení, že něco dokážou ovlivnit. Dát jim prostor, aby se mohli na plánování své výuky aktivně podílet a nebyli jen těmi, koho pořád někdo jenom o něčem poučuje. Kongres nám může pomoci takový obrat ve výuce udělat – a nejenom v České republice,“ dodává.

Spolu s Masarykovou univerzitou kongres pořádá AIM Group International, WEEC Network, Univerzita Karlova, Ministerstvo životního prostředí ČR a řada dalších organizací, které se zabývají environmentální výchovou. Kongres zapadá do plánu udržitelnosti Masarykovy univerzity. V rámci něj chce univerzita zavést jednu společnou odpovědnou interní kulturu. Respektování a rozvíjení principů udržitelnosti odpovídá cílům stanoveným v Strategickém záměru MU 2021-2028.

Hlavní novinky