Přejít na hlavní obsah

Do Brna se sjely vědecké špičky z celého světa oslavit Mendela

Včera uplynulo 200 let od narození jednoho z největších vědeckých géniů historie. K poctě slavného genetika Gregora Johanna Mendela se do Brna sjely vědecké kapacity z celého světa včetně tří nobelistů. 

Zahájení Mendelovy genetické konference v bazilice augustiniánského opatství v Brně.

V augustiniánském opatství na Starém Brně, tedy na místě, kde Mendel základy genetiky objevil, byla také slavnostně zahájena mezinárodní Mendelova genetická konference. Zástupci Masarykovy univerzity, rektor Martin Bareš, prorektor Jiří Hanuš a prorektorka Šárka Pospíšilová, pronesli při zahájení úvodní slovo. 

„Letošní velké mendelovské jubileum je nejen příležitostí připomenout si tuto velkou vědeckou osobnost, její dílo a odkaz, ale vytváří také prostor pro setkání významných evropských a světových vědců z oblasti genetiky a příbuzných oborů. Myslím, že mendelovská vědecká konference s účastí skvělých jmen světa vědy je ten nejlepší způsob, jak uctít dílo a nadčasový odkaz G. J. Mendela, který byl komplexní vědeckou osobností," uvedl v přivítání účastníků konference Martin Bareš. 

O setkání vědců, kteří svým bádáním navazují na Mendelovy objevy a dále rozvíjí jeho poznatky, hovořila také Šárka Pospíšilová. „Vědecká konference je tou nejlepší cestou symbolického poděkování a připomenutí odkazu myslitele, který je právem přirovnáván k velikánům vědy, jako byli Darwin, Koperník či Einstein. Současně se odborníci nejen z naší univerzity, ale také z celého Česka i ze zahraničí stávají nedílnou součástí rozvoje moderní genetiky a souvisejících oborů, jejichž výsledky se v běžném životě dotýkají každého z nás a celé společnosti.“ 

Prorektor Jiří Hanuš přečetl zdravici českého premiéra Petra Fialy, který účastníkům konference na dálku popřál inspirativní debatu. Mendel byl podle něj „pionýrem interdisciplinárního přístupu“. 

Daniel Fairbanks

Podle jednoho z největších odborníků na Mendela, Daniela Fairbankse z Utah Valley University v USA, je Mendelův odkaz komplexní a mnohostranný. „V průběhu let jeho experimenty a teorie významně ovlivnily vědecký pokrok v medicíně a zemědělství. Jeho teorie také vyvolala kontroverze, které rostly a klesaly. Na počátku dvacátého století skupina vlivných učenců povýšila jeho experimenty a teorii na nejvyšší úroveň,“ uvedl při slavnostním zahájení konference Fairbanks, který letos k Mendelovi vydal novou knihu.

Mendelův odkaz podle něj zahrnuje některé z nejtragičtějších i nejhrdinštějších epizod historie. Například Josef Stalin prosazoval protimendelovská tvrzení Trofima Lysenka s tím, že mendelismus je buržoazní pseudověda Západu. „Několik odvážných vědců za Stalinova diktátorského režimu bylo uvězněno a někteří se rozhodli raději obětovat své životy, než aby se vzdali mendelismu,“ uvedl Fairbanks, podle kterého aktuální konference představí řadu vynikajících vědeckých poznatků, které připomenou Mendela, jeho život a jeho odkaz pro příští generace.

Nils Stenseth

Evoluční biolog Nils Stenseth, který působí na Univerzitě v Oslu a patří mezi velké propagátory Mendela, ve své řeči připomněl, že Darwinova evoluční teorie a Mendelovy genetické zákony jsou základním kamenem moderní biologie a snah o pochopení lidské přirozenosti a přírody kolem nás.  „Mendelův přínos nebyl jen chybějícím článkem rozsáhlé a složité vědecké skládačky, které dominoval Darwin, jak se někdy uvádí. Lepší analogií je zámek a klíč, kde každý z přispěvatelů je pro výsledný celek stejně důležitý,“ zdůraznil z Stenseth.

Celkem se Mendel Genetics Conference účastní téměř 400 odborníků a vědeckých kapacit z celého světa. Diskutovat se budou nejnovější poznatky v oboru a hledat odpovědi na klíčové otázky vzniku života buňky rostlin i člověka, evoluce, dědičnosti, genetických onemocnění či uplatnění nových genomických technologií v medicíně nebo zemědělství.

Své přednášky mají připraveny také Ada E. Yonath z Weizmann z Institute of Science v Izraeli a Thomas R. Cech z University v Coloradu, nositelé Nobelovy ceny za chemii, a Sir Paul Nurse z Francis Crick Institutu v Londýně, který Nobelovu cenu získal za fyziologii a medicínu.

Držitelé Nobelovy ceny Paul Nurse a Thomas R. Cech v augustiniánském opatství.

Nobelisté, stejně jako další zahraniční i domácí účastníci, oceňují, že se část konferenčního programu odehraje přímo v klášteře, kde opat Mendel žil a pracoval, studoval dědičnost na rostlinách hrachu, choval včely nebo založil meteorologickou stanici.

Genetika je dnes úzce spjata s dalšími vědními obory, tvoří jeden z hlavních pilířů moderní biologie a medicíny, ale má i velký význam pro celou společnost. Mendelova genetická konference pokračuje přednáškami odborníků na genetiku také v pátek. 

Hlavní novinky