Přejít na hlavní obsah

Vědeckým ředitelem Národního ústavu pro výzkum rakoviny je Ondřej Slabý

Ondřej Slabý, přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, se stal vědeckým ředitelem Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR). 

Vědecký ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny Ondřej Slabý

Tento ústav je jedním z pěti projektů, které uspěly v rámci veřejné soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na podporu excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví - EXCELES. Propojuje 71 excelentních vědeckých týmů z 11 pracovišť v Praze, Brně a Olomouci.

Ředitelem Národního ústavu pro výzkum rakoviny je Aleksi Šedo, proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Společně s ním tento ústav povedou Marián Hajdúch z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roli lékařského ředitele a jako vědecký ředitel Ondřej Slabý, který působí na Lékařské fakultě MU a ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) Masarykovy univerzity. Jejich společnou ambicí je nejen výzkum umožňující lepší diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění, ale také co nejefektivnější přenos výsledků z laboratoří směrem k lékařům a pacientům.

Masarykova univerzita hraje roli klíčového partnera tohoto projektu a také koordinátora brněnského uzlu NÚVR, což podle Ondřeje Slabého odpovídá kvalitě a rozsahu onkologického výzkumu na MU, ze které se na projektu podílí celkem 15 výzkumných týmů a 3 nové se plánují otevřít. „Naše univerzita se od začátku významně podílela na přípravě celého projektu a pomáhala také formovat jeho koncepci a finální podobu,“ vysvětluje vědecký ředitel projektu Ondřej Slabý.

NÚVR má ambici stát se národní autoritou v oblasti onkologického výzkumu. V rámci celorepublikové vědecké sítě ústav propojuje významná pracoviště provádějící špičkový výzkum v této oblasti. Onkologický výzkum podle autorů projektu v současné době postrádá zásadnější koordinaci a měl by to být právě NÚVR, který přispěje ke zlepšení strategie a efektivity nebo odborné přípravy nových vědců. „Na národní úrovni by se díky existenci ústavu měl stát výzkum lépe koordinovatelný a efektivnější, což by mělo zvýšit jeho kvalitu, a tak i mezinárodní kompetitivnost,“ tvrdí Slabý.

Národní ústav obdržel z rozpočtu Evropské unie a ministerstva školství finanční podporu ve výši téměř jedné a půl miliardy korun. „Málokdo v České republice si uvědomuje, že peníze, které putují do výzkumu, mají už nyní přímé pozitivní dopady na zdraví nás všech,“ připomíná Slabý. Realizace projektu NÚVR, který má ambici stát se trvalou národní autoritou v této oblasti, potrvá tři a půl roku, během této doby musí vědci zapojení do projektu dosáhnout více než 600 klasifikovatelných výsledků. Kromě odborných publikací, kterých by mělo být více než 400, jsou dalšími plánovanými výstupy například kvalifikační práce, ale také patenty, užitné vzory, certifikované metody nebo software.  

Hlavní novinky