Přejít na hlavní obsah

Odborníci z MU zkoumají, jak probíhá adaptace ukrajinských žáků

Na rozsáhlém šetření týkajícím se adaptace ukrajinských žáků v českých základních školách začala pracovat ukrajinská výzkumnice z Filozofické fakulty MU Oksana Stupak, která je součástí výzkumného týmu Národního institutu SYRI. 

Oksana Stupak.

Výsledky výzkumu institutu SYRI budou známé v nejbližších měsících. Jejich součástí budou i doporučení pro ředitele škol. Výzkumníky totiž zajímají nejen adaptace a podmínky vzdělávání, ale také otázka, jak se s absorbcí velkého počtu zahraničních studentů vyrovnávají školy. 

Výzkum integrace ukrajinských žáků je proto založený na pečlivých případových studiích škol, do nichž v nedávné době přišly vysoké počty těchto žáků. „Hovoříme s řediteli, učiteli i samotnými žáky, budeme pozorovat výuku a sledovat vrstevnické vztahy ve třídách,“ uvedla vědecká ředitelka Národního institutu SYRI Klára Šeďová, která zároveň vede výzkumnou skupinu zaměřenou právě na oblast vzdělávání.

„České základní školy v nedávné době absorbovaly poměrně velké množství žáků, kteří přišli z Ukrajiny. Je důležité vědět nejen jaké podmínky pro vzdělávání mají, ale také jak se s tím vyrovnávají samotné školy, jakým potížím čelí a jaký typ podpory by potřebovaly,“ uvedla Šeďová, která působí také jako profesorka na Filozofické fakultě MU.

Odborníci už zahájili první fázi výzkumu na vybraných školách. V rozhovorech s žáky a jejich rodiči jim pomáhá výzkumnice z ukrajinského Donbasu Oksana Stupak, která v Brně žije s dvěma dětmi od dubna. „Jsem moc ráda, že mám nyní možnost pracovat v týmu SYRI. Cítím, že mám dvě role. Na jedné straně jsem maminka, mám dva syny, z nichž ten starší chodí do páté třídy. Z pozice maminky je pro mne dost důležité vědět, že moje děti mají stabilní emoční stav a hezké prostředí ve škole. Z pozice výzkumnice je pak důležité porozumět problémům sociální adaptace ukrajinských dětí v českých školách,“ uvedla Stupak.

Výzkum má dvě fáze. Rozhovory s řediteli, studenty a jejich rodiči jsou kvalitativní fází, na kterou naváže začátkem příštího roku ta kvantitativní, kdy budou výzkumníci obesílat velký vzorek škol s dotazníky a díky nim získají další data. Cílem je zjistit skutečný stav a případně navrhnout sérii doporučení, které školám pomohou.

Podle ministerstva školství mládeže a tělovýchovy nastoupilo do českých škol už v minulém školním roce 39 380 ukrajinských uprchlíků. V novém školním roce jich školy přijaly dalších 27 936. Nejvíc, a to 52 107 dětí z Ukrajiny, registrovaly k 20. září základní školy. V mateřských školách jich bylo zapsáno 10 439 a ve středních 4523.

Hlavní novinky