Přejít na hlavní obsah

Cenu za excelentní výsledky získali doktorandi a jejich školitelé

Prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová včera udělila cenu za excelentní výsledky v doktorském studiu na MU 33 absolventům a jejich školitelům.

Držitelé ceny za excelentní výsledky v doktorském studiu.

Ocenění získali ti, kteří byli vybráni na základě úspěšného ukončení doktorského studia ve standardní době 4 let prodloužené maximálně o jeden rok a současného získání velmi kvalitních výsledků výzkumu zahrnutých v disertační práci.

„Například u absolventů přírodovědných a lékařských oborů byli oceněni především absolventi s prvoautorskými publikacemi v prvním kvartilu nejkvalitnějších časopisů daného oboru,“ přiblížila Šárka Pospíšilová. Požadavky na oceněné také vycházejí ze Zásad pro efektivní a kvalitní doktorské studium na MU, což je soubor principů, na kterých univerzita staví proces transformace celého doktorského studia.

Ocenění prorektorka Pospíšilová udělila poprvé v loňském roce a plánuje oceňovat úspěšné doktorandy a jejich školitele každoročně. „Hlavním cílem toho ocenění je motivace současných doktorandů k tomu, aby ukončovali svá studia ve standardní době a s kvalitními výsledky. Oceňování těch, kteří to dokázali, patří do celého souboru aktivit, které Masarykova univerzita organizuje za účelem zvyšování kvality doktorského studia,“ dodala prorektorka Pospíšilová. Součástí ocenění je i finanční odměna 25 tis. Kč jak pro absolventa, tak pro školitele.

Masarykova univerzita považuje doktorské studium za jeden z pilířů dobře fungující univerzity. Dbá na jeho zkvalitňování, aby bylo efektivnější a jeho absolventi se mohli uplatnit v následné vědecké kariéře stejně dobře jako mimo akademické prostředí. Doktorandi na MU mají možnost se zapojit například do unikátních kurzů a workshopů zaměřených zejména na tzv. transferable skills pod hlavičkou MUNI PhD Academia, konceptu rozvoje doktorandů nad rámec jejich studia.

Za akademický rok 2021/2022 je oceněno těchto 33 párů absolventů s jejich školiteli (seřazeno abecedně dle příjmení absolventa):

Katarína Adameková a Slavomír Nehyba, studijní program Geologie, obor Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie

Prorektorka MU Šárka Pospíšilová předala cenu Kataríně Adamekové.

Senka Najman Baškiera a Lumír Gvoždík, studijní program Ekologická a evoluční biologie, obor Zoologie

Senka Najman Baškiera převzala cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Marie Bedrošová a Hana Macháčková, studijní program Mediální a žurnalistická studia

Marie Bedrošová a Hana Macháčková převzaly cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Katarína Bernátová a Petr Vašina, studijní program Fyzika, obor Fyzika plazmatu

Romana Buzková a Eva Tomášková, studijní program Teoretické právní vědy, obor Finanční právo a finanční vědy

Romana Buzková a Eva Tomášková převzaly cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Abigail Cuyacot Franczyk a Jan Hejátko, studijní program Vědy o živé přírodě

Abigail Cuyacot Franczyk a Markéta Žďárská převzaly cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Sebastiano Giallongo a Manlio Vinciguerra, studijní program Biomedicínské vědy, obor Biochemie a molekulární biologie

Sebastiano Giallongo a Manlio Vinciguerra převzali cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Ivana Goffová a Jiří Fajkus, studijní program Genomika a proteomika

Ivana Goffová převzala cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Dominik Grega a Jozef Kolář, studijní program Bezpečnost a kvalita léčiv

Dominik Grega převzal cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Petra Hoffmannová a Iva Burešová, studijní program Psychologie, obor Klinická psychologie

Petra Hoffmannová a Iva Burešová převzaly cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Petr Houzar a Tomáš Krejčík, studijní program Historické vědy, obor Pomocné vědy historické

Petr Houzar a Tomáš Krejčík převzali cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Zdeněk Kadaňka a Josef Bednařík, studijní program Neurovědy, obor Neurologie

Eva Kadaňková převzala za manžela cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Bára Karlínová a Ondřej Krčál, studijní program Hospodářská politika

Bára Karlínová a Ondřej Krčál převzali cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Patrícia Klobušiaková a Irena Rektorová, studijní program Neurovědy

Josef Kučera a Petr Táborský, studijní program Chemie, obor Analytická chemie

Josef Kučera a Petr Táborský převzali cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Hana Kuchaříková a Zbyněk Zdráhal, studijní program Genomika a proteomika

Jan Kupčík a Josef Bejček, studijní program Teoretické právní vědy, obor Obchodní právo

Josef Bejček převzal cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Petr Lapčík a Pavel Bouchal, studijní program Biochemie

Petr Lapčík a Pavel Bouchal přezvali cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Petra Lázničková a Jan Frič, studijní program Biomedicínské vědy, obor Biochemie a molekulární biologie

Petra Lázničková a Jan Frič převzali cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Peter Lenárt a Julie Dobrovolná, studijní program Molekulární a buněčná biologie a genetika

Julie Dobrovolná převzala cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Martin Lešák a Ivan Foletti, studijní program Teorie a dějiny umění

Martin Lešák převzal cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Jakub Machura a Vojtěch Kovář, studijní program Český jazyk

Ludmila Moráňová a Martin Bartošík, studijní program Genomika a proteomika

Ludmila Moráňová a Martin Bartošík převzali cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Samuel Pastva a Luboš Brim, studijní program Informatika, obor Fundamenty informatiky

Samuel Pastva převzal cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Abanoub Riad a Martin Krsek, studijní program Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Abanoub Riad a Martin Krsek převzali cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Matěj Roman a Daniel Nývlt, studijní program Fyzická geografie

Vladimír Sedláček a Václav Matyáš, studijní program Informatika, obor Fundamenty informatiky

Jaromír Sobotka a Branislav Vrana, studijní program Životní prostředí a zdraví, obor Environmentální chemie a toxikologie

Jaromír Sobotka a Branislav Vrana přezvali cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Jan-Marek Šík a Bohumil Fořt, studijní program Teorie vyprávění

Jan-Marek Šík převzal cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Marta Šlapanská a Jaroslav Hnilica, studijní program Fyzika, obor Fyzika plazmatu

Marta Šlapanská a Jaroslav Hnilica převzali cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Michal Tóth a Roman Chytilek, studijní program Politologie

Kateřina Vaďurová a Irena Loskotová, studijní program Archeologie

Kateřina Vaďurová a Irena Loskotová převzaly cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Kateřina Vrchovecká a Monika Pávková Goldbergová, studijní program Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie, obor Patologická fyziologie

Kateřina Vrchovecká a Monika Pávková Goldbergová převzaly cenu od prorektorky MU Šárky Pospíšilové.

Hlavní novinky