Přejít na hlavní obsah

Pavel Prošek. Vědec, který na Antarktidě našel místo pro polární stanici

Mezi přední české klimatology patří emeritní profesor Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU Pavel Prošek. Specializuje se na klima a ekologii polárních oblastí a je autorem mnoha vědeckých publikací. Mezi jeho nejnovější knihy patří Setkávání s Antarktidou, dechberoucí příběh o ledovém kontinentu.

Klimatolog Pavel Prošek


Geograf, polárník a zakladatel české antarktické výzkumné stanice. Pavel Prošek vystudoval odbornou fyzickou geografii a učitelství biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V letech 1972–1973 absolvoval jako odborný asistent studijní pobyt na ETH v Curychu, kde se seznámil s polárními klimatickými výzkumy.

Zkušenosti z polárních oblastí získal na třech expedicích, pořádaných v letech 1985, 1989 a 1990 na Špicberky. První se uskutečnila ve spolupráci brněnské katedry geografie s Geografickým ústavem Wrocławské univerzity, následující dvě pak v rámci expedic Geografického ústavu Akademie věd v Moskvě, v nichž měla brněnská skupina samostatný pro-gram. Poté působil s několika dalšími kolegy z Masarykovy univerzity na polské vědecké stanici Henryka Arctowského na ostrově Krále Jiřího na Jižních Shetlandách.

V té době se ale věnoval i hledání vhodného prostoru pro vybudování samostatné české základny. Po nalezení příhod-ného místa na ostrově Jamese Rosse u východního pobřeží Antarktického poloostrova se stal odpovědným řešitelem stavby vědecké stanice, podílel se na její výstavbě a byl řadu let vedoucím českých vědeckých expedic.

V letech 1995–2005 vedl Geografický ústav Masarykovy univerzity. Je členem Komise pro Antarktidu při Ministerstvu životního prostředí ČR a prezidentem Českého antarktického nadačního fondu. Českou republiku repre-zentoval na konferencích Antarctic Treaty Consultative Meeting. V roce 2020 mu byla udělena stříbrná medaile předsedy Senátu a v roce 2021 obdržel pamětní plaketu České geografické společnosti za mimořádný přínos české geografii.

Setkávání s Antarktidou

S fascinujícím a vzdáleným ledovým kontinentem sezna-muje čtenáře i nejnovější kniha Pavla Proška Setkávání s Antarktidou. Svým křtem prošla loni v prosinci a umožňuje čtenáři podívat se na Antarktidu očima člověka, který stál u zrodu myšlenky na vybudování české polární stanice, a zároveň člověka, pro něhož se Antarktida stala životní láskou.

Poutavě vypráví o tom, jak se Antarktida vyvíjela, jak se v minulosti měnilo její klima a jak důležitou roli hraje v systému naší planety. Podstatná část publikace je věnována objevitelským a dobyvatelským výpravám prvních výzkumných expedic počínaje Jamesem Cookem. Obsáhleji představuje méně známý, zato však dechberoucí příběh švédské výpravy Otto Nordenskjölda, uskutečněné před sto dvaceti lety do oblasti nacházející se v těsném sousedství nynější české základny.

Významná část knihy je soustředěna na českou antarktickou stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse u východního pobřeží Antarktického poloostrova. Základna, na kterou může být Česká republika právem hrdá, již zhruba patnáct let poskytuje jedinečné a komfortní zázemí vědcům z mnoha přírodovědeckých oborů. Detailně představuje prostředí, v němž se česká stanice nachází, a popisuje její nelehký zrod od hledání vhodného místa přes komplikované administrativní procesy až po její projek-tování, napínavý transport stavebního materiálu z Evropy a náročnou vlastní stavbu. Stranou nezůstávají ani život na stanici, každodenní práce vědců a hlavní vědecká témata českých expedic.

Kniha Setkávání s Antarktidou má hned tři podtituly: Historie kontinentu, Dobývání a výzkum, Česká stopa. Detailně také popisuje prostředí polární stanice J. G. Mendela, kterou na ostrově Jamese Rosse postavila a provozuje Masarykova univerzita. 

Hlavní novinky