Přejít na hlavní obsah

Příčinu vážných dopravních nehod odhalí nová aplikace

Unikátní software, který dokáže odhalit místa častých vážných dopravních nehod na českých silnicích, vyvinuli vědci z Ekonomicko-správní fakulty MU. Aplikace významně pomůže hlavně dopravním policistům.

Foto: Mapa dopravních nehod z nové aplikace.

Najít si křižovatku nebo obec ze svého blízkého okolí a prozkoumat, jaká je v místě nejčastější příčina dopravních nehod. I toto umožňuje nový software, který vyvinuli vědci Michal KvasničkaŠtěpán MikulaEkonomicko-správní fakulty MU ve spolupráci s kolegy z Univerzity Karlovy. Aplikace tak významně pomůže hlavně dopravním policistům identifikovat problematické úseky na českých silnicích.

Na vývoji vlastní aplikace pracoval vědecký tým v rámci projektu TA ČR (Technologické agentury České republiky – pozn. red.) celkem tři roky. „Následně jsme vyvinuli pro potřeby Služby dopravní policie ČR software, který bude pomáhat identifikovat nebezpečná místa v dopravní síti. Tedy místa, kde se často stávají nebezpečné dopravní nehody. Software navíc umí zohlednit závažnost každé nehody a v případě potřeby i její příčiny. V tom je jeho zásadní výhoda,“ přiblížil hlavní autor aplikace Michal Kvasnička, odborný asistent Katedry ekonomie ESF.

Hledání rizikových míst, kde se často stávají dopravní nehody, se přitom navenek může zdát jako nepříliš složitá úloha. Na internetu je dostupných hned několik map dopravních nehod, na kterých jsou místa s vysokým počtem dopravních nehod viditelná.

„Při hlubším zamyšlení ale rychle zjistíte, že jen vyobrazení map s nehodami ke spolehlivé identifikaci rizikových míst nestačí. Hlavním a intuitivním důvodem je, že není nehoda jako nehoda. Drtivá většina z nich se obejde bez újmy na zdraví a také bez zásadních škod na majetku. Prostým pohledem na počty dopravních nehod by tak člověk typicky jako nejrizikovější místa vybral parkoviště před obchodními centry. Takový výsledek by ale pro policii asi neměl velký význam,“ naznačil Michal Kvasnička.

Software ESF a UK jde totiž o krok dál a umožňuje Policii ČR lépe využít bohatá data, která získávají při běžném šetření dopravních nehod. „Software vlastně prochází celou silniční síť ČR a pro každý jednotlivý kousek silnice dlouhý pouhé jednotky metrů stanovuje rizikovost založenou nejen na přítomnosti nehod v daném úseku a jeho okolí, ale i na jejich závažnosti. Vychází z analýzy kompletní sítě českých silnic a dokáže zobrazit statistiky dopravních nehod pro každý vybraný okres,“ vysvětlil Michal Kvasnička.

Nová aplikace současně ukazuje potenciálně problematická místa nejen na rovných úsecích silnic, ale i na křižovatkách ve městech. „Provoz ve městě je sice charakterizovaný nižšími rychlostmi, ale zato velkým množstvím křižovatek, které právě bývají velmi častým místem dopravních nehod. Náš software navíc dovede ve městech ukázat i místa, kde se něco opravuje. Správný analytik je poté schopný podle kontextu zjistit, jestli jde o dočasnou věc třeba kvůli nějaké objížďce či rekonstrukci silnice, nebo zda jde o trvale rizikovou křižovatku,“ objasnil Michal Kvasnička.

Smyslem práce vědeckého týmu přitom nebylo nahradit policejní analytiky nebo dopravní inženýry s jejich letitými zkušenostmi. „Naším cílem bylo jim poskytnout nový a unikátní pohled na ohromné množství dat, která již mají k dispozici. Jistou analogií může být sensor fusion z letectví. Podobně jako pilot má i policejní analytik k dispozici velké množství dílčích dat. Náš software mu pomáhá uvidět v nich to důležité – v našem případě potenciálně riziková místa na silniční síti. Aplikace tedy funguje především jako podpůrný nástroj pro rozhodování,“ uvedl Michal Kvasnička.

Zjednodušenou verzi nové aplikace najdou zájemci na webu.

Jak to vidí dopravní analytik
S kolegy jsem na vývoji aplikace spolupracoval, v současné době zpracovávám k jejímu používání manuál a postupně ji zavádíme do provozu pro vedoucí pracovníky dopravních inspektorátů a metodiky dopravních nehod.

Hlavní přínos aplikace spočívá v identifikaci nehodových míst podle souřadnic GPS s promítnutím do podkladu silniční sítě. V České republice jde zatím o jedinou – a tedy nám minimálně přístupnou – aplikaci, která toto dokáže. Policisté si pomocí aplikace mohou zobrazit nejvíce nehodová místa, která dosud mohli zobrazovat pouze pomocí teplotní mapy.

Zajímavým prvkem oproti současným aplikacím (mapám) je zobrazení rozlivu shluků nehod do dalších ulic, například v křižovatce. Aplikace současně pracuje s nastavením vážnosti nehod podle jednotlivých kritérií, což nám dává možnost výběru pro nás podstatných nehod.

Dalším přínosem aplikace je velmi rychlé zobrazení nehodovosti v okresech s možností výběru období a porovnání se stejným obdobím roku předcházejícího. Součástí tohoto zobrazení je přehled následků dopravních nehod členěný podle kategorie účastníka, a také nejčastějších a nejtragičtějších příčin nehod.

Pplk. Jan Straka, Policejní prezidium ČR

Aplikace byla vyvinuta pro potřeby Policie ČR prostřednictvím realizace projektu financovaného se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.

Hlavní novinky