Přejít na hlavní obsah

Experti přednášeli o otevřené vědě více než stovce posluchačů

Celouniverzitní Open Science Workshop 2023 – setkání zájemců o otevřenou vědu – se na MU uskutečnil už počtvrté. Tématem se stala důležitost sdílení vědeckých informací i s ohledem na citlivost dat. 

Celouniverzitní Open Science Workshop 2023 se uskutečnil na FSS.

Více než padesátka účastníků se ve středu 14. června sešla přímo v prostorách Fakulty sociálních studií MU a dalších 120 odborníků se workshopu účastnilo online. Na setkání mluvili experti z Masarykovy univerzity o důležitosti sdílení vědeckých informací a svých zkušenostech s propagací principů otevřené vědy v prostředí vysokých škol.  

„As open as possible, as close as necessary“, to je jeden z důležitých principů otevřené vědy neboli open science. Ačkoliv pojem „otevřená věda“ stále vyvolává otázky, cílem není zveřejnit všechny informace bez ohledu na kontext a citlivost dat, ale najít rovnováhu mezi otevřeností a citlivostí informací. A i o tom byl v pořadí již čtvrtý Open Science Workshop organizovaný Ústavem výpočetní technikyLékařskou fakultou MU, kde experti sdíleli své zkušenosti se zpracováním výzkumných a procesních dat univerzity. 

Setkání zahájila prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová: „Na Masarykově univerzitě byla 1. listopadu loňského roku přijata Strategie Open Science. Jde o strategický dokument, který obsahuje konkrétní kroky pro aplikaci principů otevřené vědy do života univerzity. Jsem velmi ráda, že právě naše univerzita patří mezi lídry v aplikaci open science do vědecké praxe, a to jak v oblasti otevřeného přístupu k vědeckým datům, tak v oblasti bezpečného uchovávání dat.“ Na to navázal open science manažer MU Jiří Marek, který zdůraznil, že zapojení metod otevřené vědy do psaní výzkumných projektů může zvýšit kvalitu vědeckého výzkumu. „Výzkum realizovaný v souladu s principy otevřené vědy bude mnohem odolnější vůči dezinterpretacím výsledků výzkumu, než tomu bylo doposud,“ uvedl Jiří Marek, který o otevřené vědě a otevřených datech na Masarykově univerzitě bude hovořit už příští týden v sídle OSN v New Yorku, kam byl pozván jako expert na open science. 

Prorektorka Šárka Pospíšilová a open science manažer Jiří Marek.

V dopoledních diskusích se řečníci na workshopu zaměřili na aplikaci strategie otevřené vědy na Masarykově univerzitě. Jako jeden ze zmiňovaných kroků, který má pozitivní dopad na studenty a vědce, je třeba nově zavedená služba projektového poradenství, kde mohou projektové týmy konzultovat žádosti a získat zpětnou vazbu na využití metod otevřené vědy. Zástupce EOSC pro Českou republiku Luděk Matyska prezentoval přítomným iniciativu European Open Science Cloud podporující otevřenou vědu v oblasti správy výzkumných dat. Zdůraznil, že pojem „otevřená“ data může být matoucí, protože ne všechna data jsou vhodná ke sdílení, obsahují totiž citlivé informace. Upozornil na tzv. FAIR Data, jež nejsou plně dostupná online, ale přesto zůstávají k dispozici expertům. Dále vystoupili Jan Širůček z Etické komise pro výzkum MU s tématem dat v humanitních oborech, Lucie Tomaňová představila téma dat v akademickém knihovnictví s ohledem na umělou inteligenci. 

Odpolední blok byl věnován datům jako podpoře rozhodování, a to i na Masarykově univerzitě. Martin Komenda z Lékařské fakulty MU poukázal na to, proč jsou podle něj data z interních systémů důležitá: „Data by nám měla pomáhat, a pokud jsou dobře zpracovaná, pomáhají nám hledat východiska.“ Ve své prezentaci spolu s proděkankou pro nelékařské studijní programy a informační technologie Andreou Pokornou hovořil o vhodné interpretaci dat a připomněl dobu koronavirové pandemie, kdy naopak data nebyla veřejnosti vhodně vysvětlována. Dále pokračovala vedoucí oddělení podpory Jitka Blažková přednáškou o provozních datech a jejich vazbě na projektové žádosti, což doplnil zkušenostmi z praxe ředitel Ústavu výpočetní techniky Jan Mysliveček. V závěru dne IT architekt Filip Švaříček představil posluchačům možnosti datového skladu MU. Na to navázal Michal Růžička, vedoucí oddělení správy dat Ústavu výpočetní techniky MU, s ukázkou konkrétního nástroje „Data Stewardship Wizard“, který je propojený s Informačním systémem INET a kdokoliv ho může využít pro plánování svého výzkumu. 

Tým Open Science Masarykovy univerzity již čtvrtým rokem usilovně pracuje na tom, aby se principy otevřené vědy dostaly do běžného života. „Letošní workshop probíhal i hybridně a mile nás překvapila účast. Z podnětných diskusí a e-mailové komunikace vnímám, že zájem o otevřenou vědu na Masarykově univerzitě roste,“ uvedla koordinátorka Open Science MU Marika Hrubá, která se podílela na organizaci akce a už nyní přemýšlí o tématu pro další ročník. 

Hlavní novinky