Přejít na hlavní obsah

Právnická fakulta se podílí na mezinárodním programu v oblasti digitalizace

Nejen technologické společnosti, ale i běžné firmy se stále častěji setkávají s právními problémy souvisejícími s nakládáním s daty nebo používáním automatických systémů, např. umělé inteligence. Na poptávku po odbornících odpovídá nový mezinárodní postgraduální studijní LL.M. program.

Jde o výsledek evropského projektu DDM4SME, jehož cílem bylo vytvoření výukových materiálů a struktury daného programu (Data Economy Law) vyučovaného v angličtině. Zaměřuje se na interdisciplinární vzdělávání v oblasti digitalizace, digitálních technologií, související práce s daty a možnostmi jejich zpracování. Do programu se s univerzitami v Německu, Rakousku a Litvě zapojila i Právnická fakulta MU. „Program už byl akreditován v Křemži (University for Continuing Education, Krems, Rakousko – UWK), a pokud se nám podaří najít dostatečné množství studentů, měl by se tam začít učit od letošního října,“ přiblížil Pavel KoukalPrávnické fakulty MU, jejíž odborníci se na výuce budou podílet.

Předcházela tomu tříletá práce, která propojila odborníky ze čtyř univerzit: kromě Brna a zmíněné Křemže se na programu podílí Kazimieras Simonavicius University z litevského Vilniusu (KSU) a Georg-August University Göttingen (Německo, UGOE). „Každý z partnerů dodává vlastní know-how a vlastní silné specializace: KSU předměty týkající se managementu a ekonomie, MU kurz zaměřený na kyberbezpečnost, ochranu duševního vlastnictví a IT práva, Krems kurzy týkající se smluvního práva a deliktů a Göttingen kurzy o data-managementu a ochraně dat a osobních údajů,“ popsal Pavel Koukal.

Cílem studijního programu je vzdělání právních specialistů v oblasti datového práva. „Zaměření programu je primárně na studenty ve věku 25 až 30 let, kteří už mají ukončené právnické vzdělání a chtějí si dostudovat specializaci. Zde se jim nabízí možnost studovat v blízkém příhraničí. Tento typ programu není primárně zaměřen na pokročilé absolventy, kteří už jsou třeba partnery v advokátních kancelářích,“ uvedl Pavel Koukal a vysvětlil, že výuka je poměrně intenzivní.

Zaměření studijního programu odráží značnou míru regulace, které je v Evropské unii podrobeno nakládání s daty. „Lze říci, že Evropská unie v současnosti přímo chrlí obrovské množství nařízení a směrnic právě v oblasti ochrany dat, datové ekonomiky, umělé inteligence a odpovědností, které s tím souvisejí. Je to nová oblast práva, která se začala vyvíjet zhruba před 30 lety. Dnes je míra regulace v této oblasti obrovská. Známé GDPR je jen jedním z nařízení, které se ochrany dat týká,“ poznamenal k tomu Pavel Koukal a k uplatnění absolventů dodal: „Pro lidi, kteří chtějí pracovat ve větších advokátních kancelářích s mezinárodním zaměřením, je určitě velkým benefitem mít specializaci v této oblasti.“

Studijní program trvá dva semestry a vrcholí vypracováním závěrečné práce. Zpoplatněn je částkou 8800 eur. Podrobnější informace jsou na webu UWK. „Je to určitým způsobem prestižní záležitost, podobné kurzy probíhají na celé řadě zahraničních univerzit. Pro PrF je to první mezinárodní program tohoto typu. Primární benefit je internacionalizace a získávání mezinárodních studentů, absolventů či doktorandů. Zda bude mít právnická fakulta i finanční benefit, bude záležet na tom, kolik studentů se do kurzu zapíše,“ uzavřel Pavel Koukal.

Hlavní novinky