Přejít na hlavní obsah

Vědci z MU získali dvě prestižní ocenění

Cenu za významný vědecký přínos v oblasti biochemie a buněčné a molekulární biologie získala s kolektivem spolupracovníků profesorka Šárka Pospíšilová a mladý výzkumník Martin Toul.

Prestižní ocenění převzali společně se Šárkou Pospíšilovou Michael Doubek a Karla Plevová.

Na mezinárodním kongresu biochemiků, který se v uplynulých dnech uskutečnil v Horním Smokovci na Slovensku, udělila Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii Cenu Josefa V. Koštíře, nazvanou po zakladateli české biochemie a výrobci prvního penicilinu v českých zemích. Pro Masarykovu univerzitu bylo vyhlášení držitelů velkým úspěchem, oba ocenění totiž působí na této univerzitě.

Za soubor publikací s názvem „Výzkum molekulárně-genetických změn u lymfoidních malignit a jejich význam pro patogenezi, prognózu a molekulární evoluci onemocnění“ získala cenu prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová. Cena byla udělena za soubor sedmi prací publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech v letech 2021 a 2022, které přinesly významné poznatky o patogenezi a klonální evoluci hematologických malignit a navrhly konkrétní metodiky vhodné pro analýzy nejvýznamnějších prognostických a prediktivních markerů onemocnění v klinické praxi.

Na publikacích mají klíčový podíl členky a členové výzkumného týmu Šárky Pospíšilové – především juniorní vědkyně J. Malčíková, Š. Pavlová, K. Plevová, V. Navrkalová a V. Mančíková a doktorandi a doktorandky J. Hynšt, C. Lobello, P. Tauš, B. Kunt Vonková, L. Poppová a M. Pešová. Důležitou klinickou část výzkumu zaštiťoval profesor Michael Doubek.

Druhé ocenění pak získal výzkumník z přírodovědecké fakulty a nedávný absolvent doktorského studia Martin Toul, který na konferenci vystoupil s přednáškou „Rational protein engineering driven by kinetics“. Martin Toul pracoval v centru RECETOX v Loschmidtových laboratořích proteinového inženýrství a zabývá se molekulární a buněčnou biologií a genetikou.

„Jde o prestižní vědeckou cenu pojmenovanou po prvním profesoru biochemie u nás. To, že obě ocenění putují na MU, jen potvrzuje fakt, že vědci z Masarykovy univerzity jsou v biologických vědách velmi úspěšní,“ uvedla Šárka Pospíšilová, která cenu získala již v letech 2002 a 2006. „Jsem ráda, že se týmům našich mladých vědců a vědkyň daří neustále zvyšovat kvalitu odborné práce, publikovat výsledky v kvalitních odborných časopisech a také nalézat uplatnění získaných výsledků v praxi,“ dodala k aktuálnímu úspěchu Šárka Pospíšilová.  

Hlavní novinky