Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita ocenila své vynikající vědecké pracovníky

Za své výrazné počiny, publikování v odborných prestižních magazínech a výsledky v oblasti výzkumu sklidili včera ocenění v podobě MUNI SCIENTIST AWARD 2023 nejúspěšnější vědci či výzkumné týmy Masarykovy univerzity.

Součástí MUNI Scientist award 2023 bylo i vyhlášení Career restart.

Ocenění Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU) směřuje od roku 2020 k vědcům Masarykovy univerzity za jejich vynikající výsledky. Cílem je posílení motivace vědeckých pracovníků univerzity a šíření dobrého jména Masarykovy univerzity ve vědecké komunitě i na veřejnosti. Letos GAMU ocenila 37 excelentních vědců či výzkumných týmů. Slavnostního předávání cen v refektáři Mendelova muzea se osobně zúčastnila více než třicítka výzkumníků. Mezi oceněnými jsou vědci z devíti fakult Masarykovy univerzity, ocenění získali také výzkumníci CEITEC a Ústavu výpočetní techniky. Část projektů je zároveň mezioborových.

„Jsem ráda, že se opět setkáváme, neboť udělování cen nejlepším vědcům v minulosti přerušil covid. Na tento večer se moc těšil i pan rektor, ale bohužel ze zdravotních důvodů nemohl dorazit,“ přivítala na ceremoniálu všechny přítomné prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová.

Předávání MUNI Scientist award 2023 se uskutečnilo v refektáři Mendelova muzea.

Ředitel Odboru výzkumu Lukáš Palko poté přiblížil mezioborové výzkumné projekty i motivaci pro ně, způsob hodnocení projektů i různé úrovně ocenění GAMU od studentů přes doktorandy až po excelentní vědce. Stejně tak zrekapituloval možnosti získávání mezinárodních grantů a úspěšnost jednotlivých fakult u grantů ERC, Horizon či Teaming.

Součástí večera se stalo i vyhlášení Career restart, v jehož rámci bylo uděleno 12 grantů z aktuálně 25 probíhajících projektů. Získaly je Martina Dvořáčková, Petra Kolísková, Flavia Landucci a Anežka Sharma z přírodovědecké fakulty, Alžběta Filipová a Pavla Vizváry z filozofické fakulty, Petra Chovancová a Michala Moravcová z ekonomicko-správní fakulty, Alena Macková z fakulty sociálních studií, Pavla Marečková z pedagogické fakulty, Tereza Váňová z lékařské fakulty a Michaela Procházková z CEITEC.

MUNI SCIENTIST AWARD 2023

doc. Mgr. Markéta Šámalová, Ph.D.
PřF – Oddělení experimentální biologie rostlin
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
CEITEC – Vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Jana Hejátka
Ocenění za článek publikovaný v časopise Plant Physiology (Oxford University Press).

Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.
CEITEC – vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Dalibora Blažka
Oceněn za získání prestižního grantu GAČR EXPRO. 

doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD.
FSS – docent – Institut pro psychologický výzkum
Oceněn za články publikované v časopise Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health aChild and Adolescent Mental Health.

Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D.
ESF – odborná asistentka – Katedra ekonomie
Oceněna za články publikované v časopise Public Choice a Kyklos.

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
LF – přednostka ústavu – Farmakologický ústav
Oceněna za získání prestižního grantu Teaming z Horizon Europe. 

Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.
FSS – zástupce vedoucího institutu – Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti
Oceněna za kapitolu v knize The Routledge international handbook of children, adolescents, and media publikovanou v nakladatelství Taylor & Francis a článek publikovaný v časopise Information, Communication & Society.

Mgr. Peter Fabian, Ph.D.
PřF – odborný asistent – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů
Oceněn za získání prestižních grantů ERC Starting Grant a DIOSCURI. 

Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D.
FF – vedoucí centra – Centrum pro digitální výzkum náboženství
Oceněn za knihu publikovanou v nakladatelství Bloomsbury Academic.

prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
FI – profesor – Katedra teorie programování
Oceněn za články publikované v časopise Combinatorica a Journal of Combinatorial Theory.

doc. RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
PřF – docent – Ústav chemie
Oceněn za získání prestižního grantu Excellence Hubs.

prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
FF – profesor – Historický ústav
Oceněn za knihu publikovanou v nakladatelství Harrassowitz Verlag.

doc. Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
PdF – docentka – Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Oceněna za popularizaci sociálních věd.

doc. Mgr. Jan Křivánek, Ph.D.
LF – vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Jana Křivánka: Dental Development and Regeneration
Oceněn za článek publikovaný v časopise Science Advances.

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
FI – profesor – Katedra počítačových systémů a komunikací
Oceněn za získání prestižního grantu Excellence Hubs.

Lisa Emily Melymuk, Ph.D.
PřF – vedoucí pracoviště – Chemické polutanty a expoziční cesty člověka
Oceněna za článek publikovaný v časopise International Journal of Hygiene and Environmental Health.

Zoran Milanovic, Ph.D.
FSpS – výzkumný pracovník – Inkubátor kinantropologického výzkumu
Oceněn za článek publikovaný v časopise Sport Medicine. 

Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
FSS – odborná asistentka – Katedra sociální politiky a sociální práce
Oceněna za popularizaci sociálních věd.

doc. MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D.
LF – docentka – Klinika komplexní onkologické péče
Oceněna za článek publikovaný v časopise Annals of Oncology.

Mgr. Jana Obrovská, Ph.D.
PdF – odborná asistentka – Katedra pedagogiky
Oceněna za článek publikovaný v časopise Journal of Education for Teaching.

Adrien Palladino, M.A., Ph.D.
FF – odborný asistent – Seminář dějin umění
Oceněný za knihu publikovanou v nakladatelství Viella.

doc. RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
PřF – docent – Hydrobiologie
Oceněn za popularizaci přírodních věd a článek publikovaný v časopise Nature. 

prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
PřF – profesor – Geografický ústav
Oceněn za získání prestižního grantu z Horizon Europe Cluster 6. 

Mgr. Karel Říha, Ph.D.
CEITEC – vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Karla Říhy
Oceněn za získání prestižního grantu GAČR EXPRO.

RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.
PřF – výzkumník III – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Oceněn za článek v časopise Astronomy and Astrophysics.

Mgr. Ondřej Srba, Ph.D.
FF – zástupce vedoucího semináře – Seminář mongolských, korejských a vietnamských studií
Za získání prestižního grantu GAČR JUNIOR STAR. 
Cenu přebíral Michal Schwarz (na snímku), vedoucí Semináře mongolských, korejských a vietnamských studií.

doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
FSS – docentka – Katedra sociologie
Oceněna za získání prestižního grantu GAČR EXPRO. 

Mgr. Jakub Švenda, PhD. s tým
PřF – odborný asistent – Ústav chemie
Oceněn za článek publikovaný v časopise Angewandte Chemie. 

RNDr. Petr Těšina, Ph.D.
CEITEC – vedoucí výzkumné skupiny junior – Výzkumná skupina Petra Těšiny
Oceněn za získání prestižního grantu ERC Starting grant.

Ahad Zareravasan, PhD
ESF – odborný asistent – Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Oceněn za článek ​publikovaný v časopise Technological Forecasting and Social Change.

doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.
PrF – proděkan pro vědu a výzkum Právnické fakulty
Oceněn za článek publikovaný v časopise European Union Politics. 

Ing. Tibor Füzik, Ph.D.
CEITEC – zástupce vedoucího výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Pavla Plevky

Mgr. Marta Šiborová, Ph.D.
Ph.D. absolventka 2022
Oceněni za článek publikovaný v časopise Nature Communications. 

doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.
ÚVT – vedoucí pracoviště – Centrum BioMedAI

doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
FI – docent – Katedra strojového učení a zpracování dat
Oceněni za článek publikovaný v časopise Nature Communications.

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
PrF – vedoucí katedry – Katedra ústavního práva a politologie

Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt
PrF – vedoucí ústavu – Ústav pro otázky soudnictví
Oceněni za článek publikovaný v časopise Regulation & Governance.

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
PrF – vedoucí katedry – Katedra ústavního práva a politologie

Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
FSS – odborná asistentka – Katedra mediálních studií a žurnalistiky
Oceněni za článek publikovaný v časopise Feminist Legal Studies. 

prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D. DSc.

RNDr. Terezie Malík Mandáková, Ph.D.

Xinyi Guo, Ph.D.

Yile Huang
CEITEC – Výzkumná skupina Martina Lysáka
Oceněni za články publikované v časopisech Plant Journal, Frontiers in Plant Science a Nature Communications.

doc. RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.
FI – vědecký, výzkumný a vývojový pracovník – Katedra strojového učení a zpracování dat

RNDr. Tomáš Rebok 
ÚVT – vedoucí pracoviště – Výzkumná skupina Toma Reboka
Oceněn za získání ocenění the Best Short Article Award udělené na prestižní konferenci SIGIR2023 (COREA*) v Taipei.

prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
CEITEC – vedoucí výzkumného centra – Centrum strukturní biologie

doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
PřF – docent – Ústav fyziky kondenzovaných látek

Mgr. David Zapletal
CEITEC – odborný pracovník - PhD student – Výzkumná skupina Richarda Štefla
Oceněni za článek publikovaný v časopise Molecular cell. 

Hlavní novinky