Přejít na hlavní obsah

Edustories: Projekt na řešení kázeňských problémů

Vyřešit kázeňské problémy ve třídě pomocí úspěšných případových studií, algoritmů umělé inteligence a virtuální reality. Takovou pomoc pro studenty, učitele i rodiče nabídne projekt Edustories, který od září 2023 připravuje tým odborníků a odbornic z pedagogické fakulty.

Součástí projektu Edustories jsou: Martin Fico, Jan Nehyba, David Košatka (horní řada zleva), Lucie Škarková a Markéta Košatková (vpravo).

Projekt Edustories byl podpořen Technologickou agenturou České republiky (TAČR) v rámci výzvy SIGMA, zaměřené na aplikovaný výzkum a inovace. Na projektu pracuje tým odborníků a odbornic na technologie a vzdělávání z pedagogické fakulty. „Cílem je podpořit studenty a studentky učitelství a začínající učitele a učitelky v jejich snaze zvládnout náročné chování žáků ve školní třídě. První cesta k podpoře je pomocí webové platformy psaných kazuistik (případů), ve které si uživatelé mohou vyhledávat řešení různých případů náročného chování a díky algoritmům AI najít případy podobné. Druhou cestou k podpoře je simulace náročných situací ve školní třídě prostřednictvím technologie virtuální reality,“ přiblížil vedoucí týmu Jan Nehyba z katedry pedagogiky.

Když vyučující řeší vyrušování v hodině

Projekt reaguje na celospolečenskou problematiku náročného chování žáků a žákyň ve třídách. Začínající, ale i zkušení učitelé a učitelky často hodnotí své profesní kompetence za nedostatečně rozvinuté pro řešení kázeňských situací. To bývá důvodem jejich profesní nespokojenosti. Webová platforma Edustories v praxi funguje jako vyhledávač konkrétních situací problémového chování, například když vyučující řeší téma vyrušování v hodině.

„Naším záměrem není nahrazovat kazuistikami systematická řešení odborníků a odbornic, například pro různé poruchy chování. Zaměřujeme se na rozvoj profesních kompetencí budoucích i stávajících vyučujících. Chceme je podpořit v získání dovedností konstruktivně a respektujícím jazykem je naučit zvládat kázeňské problémy ve školní třídě, ale také rozvíjet reflexi pedagogické praxe. V oblasti společenských a humanitních věd přináší navržený způsob rozvoje kompetencí uživatelů webové platformy Edustories nové poznatky a řešení, konkrétně v oblasti řízení třídy,“ říká členka týmu Lucie Škarková

Systematický přístup k rozvoji profesních kompetencí a využívání nástrojů na interaktivní platformě, společně s lekcemi ve virtuální realitě, mohou posilovat kvalitu pozitivního klima třídy. „V rámci projektu se soustředíme na to, jak smysluplně a respektujícím způsobem reagovat na situace náročného chování ve škole z perspektivy vyučujících. Kromě webové platformy budou k dispozici scénáře různých případů problémového chování, převedené do prostředí imerzivní virtuální reality. Ty poslouží jakožto další nástroj pro rozvoj potřebných kompetencí,“ uvedl odborník na virtuální realitu a vzdělávání David Košatka.

Hlavní novinky