Přejít na hlavní obsah

Na MUNI Seminar Series se propojila matematika s neurologií a ekonomie se sociologií

Aktuální trendy ve vědě a setkávání s kapacitami z různých oborů nabízí pravidelně ve třech sekcích cyklus přednášek MUNI Seminar Series. 

Michal Horný při přednášce v refektáři Mendelova muzea.

Mezi přednášejícími se letos na jaře v rámci Life Sciences objevili nobelista Thomas R. Cech, prezident společnosti Max Planck Patrick Cramer a souběžně také v sekci Mathematics, Physics & Computer Science matematička Kathryn Hess Bellwald, která zaujala propojením algebraické topologie s neurovědami. Téma ekonomie i sociologie se pak promítlo do přednášky ze série Social Sciences & Humanities o zdraví obyvatelstva a rovnosti v oblasti zdraví v podání ekonoma Michala Horného a socioložky Emily C. Dore. Pojďme společně nahlédnout do světa algebraické topologie a ekonomie zdravotnictví.

Topology zajímá, jaké vlastnosti tvarů zůstávají stejné při kontinuální deformaci, říká matematička Kathryn Hess Bellwaldová

Kathryn Hess Bellwaldová, profesorka na École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), je proslulá svým výzkumem v oblasti algebraické topologie, neboť překlenula propast mezi složitými matematickými teoriemi a konkrétními možnostmi jejích využití.

„Topologie je matematika tvarů. Abychom demonstrovali, co to znamená, můžeme použít známý vtip o tom, že topologové neznají rozdíl mezi šálkem kávy a koblihou. Základním společným bodem pro oba je existence díry – ať už uprostřed koblihy, nebo v rukojeti hrnku. Kdyby byly hrnek na kávu a kobliha vyrobeny z plastelíny, stačilo by je zmáčknout a deformovat. Topology pak zajímá, jaké vlastnosti tvarů zůstávají stejné při takovéto kontinuální deformaci, kdy si nedovolíte řezat, lepit nebo něco podobného,“ přibližuje svůj obor Kathryn Hess Bellwaldová, která díky zapojení do projektu Blue Brain aplikuje topologické poznatky na složité mozkové sítě. Základem se stal cíl vytvořit počítačovou rekonstrukci krysího mozku.

Kathryn Hess Bellwaldová

„Studiem jednotlivých částí mozku získáváme husté mapy základní neuronové sítě. Pomocí nástrojů topologie můžeme říci, že určité části sítě jsou komplexnější než jiné. Vidíme, že složitější části struktury jsou tu proto, aby zajistily její robustnost a spolehlivost. Na druhou stranu je složité uspořádání drahé, pomalejší, spotřebovává více energie a vy byste někdy chtěli mít možnost kódovat informace efektivněji. Právě k tomu slouží méně složité části sítě. Topologie nám pomáhá zjistit, zda je to jediná věc, která je na síti specifická ve srovnání s jakoukoli jinou sítí, a studovat biologické důsledky,“ přibližuje poznatky Hess Bellwaldová, která posouvá naše chápání v oblasti neurověd.

Matematička pořádá Eulerův kurz pro mladé matematické talenty ve Švýcarsku, zasazuje se o rozmanitější výzkumné prostředí a podporuje své kolegyně prostřednictvím iniciativy Women in Topology. Ve volném čase se ráda věnuje vysokohorské turistice. Více už na sebe Kathryn Hess Bellwaldová prozradila v rozhovoru, který si můžete přečíst v rubrice Aktuality na stránkách Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Jak zlepšit přístup obyvatel ke zdravotní péči a snížit rozdíly v oblasti zdraví

Společná přednáška o rovnosti v oblasti zdraví byla pro socioložku Emily C. Dore a výzkumníka v oblasti zdravotnických služeb Michala Horného na půdě Masarykovy univerzity premiérou.

„Dříve jsme se jen matně domnívali, že naše výzkumy spolu souvisejí, ale toto setkání nám dalo příležitost zamyslet se nad podobnostmi a rozdíly zcela novým způsobem. Bylo navíc zábavné poprvé společně prožít veřejnou přednášku v takovém prostředí. Bylo to skutečně prima!“ říká Emily C. Dore. A Michal Horný dodává: „Sociologie a ekonomie se v mnohém překrývají. Oba obory jsou společenskými vědami a mnoho sociálních jevů mohou zkoumat vědci z obou těchto oborů. Sociologie má komparativní výhodu v začlenění teorie a širších souvislostí, zatímco síla ekonomie spočívá v používání rigorózních studií a kvantitativních metod pro vyvozování kauzálních závěrů. V každém případě jsou k pochopení různých sociálních problémů a k navržení účinných politických opatření s minimem nepředvídaných vedlejších účinků potřebné oba přístupy.“

Emily C. Dore

Michal Horný studuje systém zdravotní péče a věnuje se hledání způsobů, jak zlepšit přístup obyvatel ke zdravotní péči odbouráváním finančních bariér, což je důležité zejména pro lidi s nižšími příjmy. Emily C. Dore se zase věnuje sociálním determinantům zdravotnictví, sociální péči a ekonomické politice, které by snížily rozdíly v oblasti zdraví dle tříd, pohlaví a rasové či etnické příslušnosti. Oba vědci v souvislosti s přednáškou nabídli také srovnání českého a amerického systému zdravotní péče a rovněž otevřeli otázku stárnutí populace, což je problematika, která se bude v nejbližších letech dotýkat i České republiky.

„Stárnutí populace bude v nadcházejících desetiletích představovat pro český systém zdravotní péče velkou výzvu. Nejenže přibude starších pacientů, kteří budou vyžadovat péči, a ubude osob v produktivním věku, které budou systém podporovat z daní, ale ubude i lékařů, protože v Česku je neúměrně vysoký počet lékařů v důchodovém věku. Úspěch českého zdravotnictví v boji proti stárnutí populace závisí na schopnosti politiků navrhnout a provést komplexní reformu, která v příštích několika letech zefektivní systém zdravotní péče. Odkládání řešení této problematiky bude situaci jen zhoršovat,“ upozorňuje Michal Horný.

Přednášku Michala Horného a Emily C. Dore moderoval Jakub Hlávka (vpravo).

O kariérních plánech obou vědců, jejich zkušenostech s financováním výzkumu či podpoře work-life balance na amerických univerzitách si můžete přečíst na webu ekonomicko-správní fakulty. 

V případě zájmu se na záznamy obou přednášek můžete podívat na YouTube kanále MUNI Seminar Series.

Hlavní novinky