Přejít na hlavní obsah

Do výzkumu neziskového sektoru se zapojí několik fakult

AnotaceCVNS
Seriál: Evropské projekty

Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS), na jehož provozu se podílí Ekonomicko-správní fakulta MU už od jeho vzniku v roce 2003, mění postupně svoji podobu díky grantové podpoře z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Základní tým centra se rozšiřuje o odborníky z nových oborů a výzkumnou práci doplňuje nabídka vzdělávacích programů.

„Občanská společnost je důležitý fenomén a neziskové organizace tvoří významný společenský a hospodářský sektor. Vycházejí z prastarých vzorců chování a navazují na prastaré instituce, a přesto byly až donedávna studovány společenskými vědami jen okrajově, z hlediska ekonomie se dokonce jednalo o ,neviditelný‘ sektor,“ vysvětlil manažer projektu Miroslav Pospíšil motivaci pro vznik a další rozvoj centra. CVNS podle Pospíšila vzniklo, aby nahradilo nahodilé ankety a průzkumy systematickým výzkumem a kvalitním vědeckým poznáním.

Dosavadní ekonomický výzkum neziskového sektoru v CVNS nově obohacují historikové z filozofické fakulty, experti z právnické fakulty a politologové z fakulty sociálních studií. „Jejich účast nabídne nové úhly pohledu na občanskou společnost a neziskové organizace a rozšíří naše vědomosti o tomto společenském fenoménu. Všude v zahraničí je však studium občanského sektoru nejen multidisciplinární, ale také interdisciplinární. A to je i naším cílem: postupně budovat centrum, které se bude studiem občanské společnosti zabývat komplexně a kde spolupráce jednotlivých oborů bude přinášet synergický efekt,“ uvedl Pospíšil.

Podstatná je ale také vzdělávací část projektu. „Pro mladé zájemce o studium občanské společnosti připravujeme ucelený vzdělávací program,“ řekl Pospíšil. Program poběží každý rok a bude mít tři části: jarní vzdělávací kurz, letní školu a podzimní kurz. První jarní kurz už proběhl v první polovině dubna a nabídl účastníkům pohledy čtyř zmiňovaných oborů na problematiku občanské společnosti. Letní škola na konci prázdnin se pak má podle Pospíšila zabývat vývojem a stavem bádání v Česku i ve světě a vyučovat na ní budou také zahraniční lektoři. „V rámci této školy budou mít doktorandi navíc možnost diskutovat o svých disertačních projektech,“ doplnil manažer projektu. Podzimní kurz se má zaměřit především na metodiku a konkrétní výzkumnou práci.

Znalostní portál
Jednou z novinek centra je také vytvoření znalostního portálu, který je přístupný na internetové stránce http://www.e-cvns-projekt.cz/. Má být komplexní službou, která nabídne badatelům i studentům informace nutné pro práci, a zároveň otevře prostor pro vzájemnou komunikaci. „Budeme jeho prostřednictvím informovat o dění v občanské společnosti a v neziskovém sektoru, v politice, veřejné správě a legislativě. Chceme také přinášet zprávy z vědecké obce, informace o knižních publikacích a časopisech, ale také o nabídce studijních a pracovních příležitostí a řadě dalších věcí,“ vyjmenoval Pospíšil. Portál není zcela veřejný, a přístup je proto autorizován. Zájemci s badatelským nebo studijním zájmem musí požádat CVNS o přihlašovací údaje.

Projekty centra
Centrum má za sebou celou řadu výzkumů a na dalších pracuje. Například každý rok zpracovává pro českou vládu rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů, spolu s rakouskými kolegy realizovali odborníci z CVNS výzkum srovnávající role a funkce neziskových organizací v rámci demokratického sociálního státu. V současnosti se například pracuje na projektu Dárcovství v očích veřejnosti, který zkoumá hodnotové postoje české populace vůči dárcovství a dobrovolnictví. Jeden z nejnovější projektů pak nese název Has Our Dream Come True? a mají se na něm vedle těch českých podílet i experti z dalších šesti zemí ze střední a východní Evropy. „Jde o srovnávací výzkum, který má za úkol popsat a zhodnotit vývoj a současný stav občanské společnosti dvacet let po pádu komunismu,“ nastínil Pospíšil.

Hlavní novinky