Přejít na hlavní obsah

COMPACT pomůže s výukou jazyků i soft skills

AnotaceCOMPACT
Že se na vysoké škole učí cizí jazyky, to vnímá každý jako samozřejmost. Ani fakt, že to platí i pro Masarykovu univerzitu, kde mohou posluchači studovat cizí řeči v klasických jazykových hodinách i svých oborových předmětech, nikoho nepřekvapí. Nabídka je velká, ale to Centru jazykového vzdělávání (CJV) Masarykovy univerzity, které zajišťuje výuku odborného a akademického cizího jazyka, nestačí.

„Chceme se teď zaměřit na zkvalitňování kurzů a srovnatelné hodnocení jazykových kompetencí studentů. To vše s přihlédnutím k požadavkům praxe,“ říká Marta Rybičková, manažerka centra a také projektu COMPACT, který by tento cíl měl pomoct uskutečnit. Univerzita na něm spolupracuje s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů.

Učitelé CJV už v rámci projektu vytvořili na základě evropských standardů pro jazyky manuál, který stanovuje, co by měl posluchač umět, aby mohl říci, že dosahuje té které úrovně odborného a akademického cizího jazyka. Na základě toho se postupně většina kurzů inovuje nebo vznikají kurzy nové. Celkem se to týká 72 jazykových předmětů.

V rámci projektu se rovněž sjednocuje testování. „Jen málokdo si totiž uvědomuje, že vytvořit test tak, aby se vyučující opravdu dozvěděl, co student v jazyce skutečně umí, není jednoduché,“ upozorňuje Rybičková a nastiňuje, jak nový projekt pedagogům v tomto ohledu pomáhá. „Snažíme se o vytvoření modelových testů a ústních zkoušek, podle nichž by si naši učitelé mohli obojí připravovat. Zatím všechny modely pouze pilotujeme, studenti nám dávají užitečnou zpětnou vazbu.“

Peníze z evropských fondů a českého státního rozpočtu ovšem umožňují zavést na Masarykově univerzitě i dvě úplné novinky. Tou první jsou kurzy soft skills v cizích jazycích. Prezentační dovednosti, kritické myšlení, interkulturní komunikaci nebo vystupování na pohovorech si mohli zájemci již tento semestr vyzkoušet hned ve čtyřech světových jazycích. „Kurzy se hodí lidem, kteří chtějí zvládnout soft skills, i těm, kterým jde spíš o to, aby si procvičili komunikaci v cizím jazyce,“ poukazuje Rybičková a dodává: „Byl o ně velký zájem, můžeme slíbit, že v nich budeme v dalším semestru pokračovat.“

Zatím ve fázi příprav se nachází druhá novinka, která by všem lidem spjatým s univerzitou měla ulehčit studium jazyků a učitelům vytvořit podmínky pro lepší spolupráci. Jde o takzvanou virtuální jazykovou studovnu. Ve zkušebním provozu by mohla fungovat od ledna příštího roku a už dnes je jasné, že by její součástí měla být například takzvaná seznamka. „Funkce by měla umožňovat, aby se našli lidé z nejrůznějších koutů světa, kteří se takto chtějí jazyk učit. Ve studovně se jako by potkají a pak už je jen na nich, zda se budou učit přes sociální sítě, skype nebo jinak,“ popisuje Rybičková. Kromě toho by studovna měla disponovat i virtuální poradnou, kam se lidé budou moci obracet se specifickými dotazy z oblasti jazyků, a dalšími aplikacemi. „Měla by zkrátka všestranně podporovat individuální snahu každého člověka o prohloubení jeho znalostí,“ shrnuje manažerka a dodává, že výsledky projektu by mělo na vlastní kůži pocítit 8 540 osob, přičemž toto číslo nezahrnuje jen studenty, ale i akademické pracovníky a ostatní zaměstnance univerzity.

Hlavní novinky