Přejít na hlavní obsah

Vědci se vrátili z Antarktidy

AnotaceAntarktidaLetošní expedici označují za velmi úspěšnou

Z Antarktidy zpátky do České republiky se v polovině března vrátil jedenáctičlenný výzkumný tým, který dva měsíce bádal na univerzitní stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse. Podle vedoucího výpravy Miloše Bartáka z přírodovědecké fakulty šlo o velmi úspěšnou sezonu.


„Především nám mimořádně přálo počasí, takže odborné týmy uskutečnily všechny plánované práce v terénu, a to často i v lokalitách velmi vzdálených od stanice,“ řekl Barták. Počet polních stanových táborů, které si menší skupiny vědců stavěly ve vzdálenějších částech ostrova, byl navíc největší za poslední roky. Díky tomu odborníci odebrali mimořádně vysoký počet vzorků a získali velké množství výsledků.

Letos se také oproti předchozím letům kladl větší důraz na vybavení stanice novými přístroji a vylepšování technických systémů, jako je například zásobování energií, získávání pitné vody či zprovoznění automatického systému pro sledování povětrnostních podmínek. „V tomto trendu budeme pokračovat i v příštích letech, zájem tuzemských i zahraničních odborníků o pobyt a práci na stanici a v jejím okolí totiž významně roste,“ shrnul Barták.

Jeden z polních táborů na pobřeží ostrova Jamese Rosse, který se využívá pro krátkodobé pobyty v terénu. Foto: Kamil Láska.
Jeden z polních táborů na pobřeží ostrova Jamese Rosse, který se využívá pro krátkodobé pobyty v terénu. Foto: Kamil Láska.

Výzkum na ostrově Jamese Rosse
Dlouhodobý výzkumný program sleduje proměny prostředí, které vznikají v závislosti na změnách klimatu. Vliv globálního oteplování se totiž nejvýrazněji projevuje právě v  oblasti Antarktického poloostrova. Ostrov Jamese Rosse, na němž se stanice nachází, navíc patří mezi místa, která nebyla dosud klimatologicky dostatečně zkoumána. „Proto mezi hlavní úkoly našich odborníků patří získávání klimatických údajů ze sítě klimatických stanic instalovaných na ostrově i v jeho okolí,“ uvedl Barták.

Těžištěm je také výzkum ledovců, přesněji sledování změn jejich hmoty, kterým se zabývají čeští klimatologové společně s britskými kolegy. Letošní výsledky potvrdily další úbytek ledovců, odborníci ale už nyní upřesnili, že v porovnání s obdobím 1980–2006 nebyl úbytek za poslední dva roky tak výrazný.

Na stanici pracovali kromě klimatologů také biologové. Ti sledovali, jak změny klimatu ovlivňují osidlování odledněných míst vegetací, například lišejníky a mechy. Letos odborníci na ostrově nalezli místa výskytu některých druhů lišejníků, které jsou v této oblasti Antarktidy velmi vzácné. Navíc pomocí speciálních fluorometrických aparatur již druhým rokem nepřetržitě monitorují fotosyntetické procesy tamních mechů. Výsledky, které letos tým odborníků, do nějž se řadí i ornitologové či paleontolog, získal, se budou dále zpracovávat a brzy se stanou součástí vědeckých studií.

Stanice J. G. Mendela
Masarykova univerzita dokončila stavbu stanice nedaleko jižního polárního kruhu v roce 2006. Vědci z MU tam bádají v době antarktického léta (leden až březen), kdy se teploty pohybují kolem nuly. Stanice poskytuje zázemí i výzkumníkům z jiných českých institucí. Tvoří ji hlavní budova pro 15 lidí a devět dalších kontejnerů s generátory solární energie.

Hlavní novinky