Přejít na hlavní obsah

Nový portál pro spolupráci v oblasti nanotechnologií: NANOsurfing

Projekt zlepší spolupráci vědců zabývajících se nanotechnologickými úpravami a nanomateriály.

Svůj internetový portál NANOsurfing vědci oficiálně představili koncem září na mezinárodní vědecké konferenci NANOCON 2011. Foto: Archiv projektu.

Zlepšit spolupráci vědců zabývajících se povrchovými nanotechnologickými úpravami a nanomateriály je cílem nového kontaktního centra Přírodovědecké fakulty MU nazvaného NANOcontact. Svůj internetový portál NANOsurfing vědci oficiálně představili koncem září na mezinárodní vědecké konferenci NANOCON 2011.

„Konání konference v Brně byla ideální příležitost k oslovení širokého spektra odborníků na nanotechnologie jak z akademických institucí, tak i z firem z celé České republiky,“ vysvětlil řešitel projektu Mirko Černák.

Jak se využívají nanotechnologie
Povrchové nanotechnologické úpravy materiálů v současnosti využívá mnoho odvětví, jako je automobilový, obalový, dřevozpracující, stavební, sportovní nebo medicínský průmysl. Jedná se o úpravy, jejichž cílem je ovlivnění povrchových vlastností materiálů tak, aby vyhovovaly požadavkům konkrétních aplikací.

Nalakovat nárazník automobilu tak, aby se z něj barva neloupala, potisknout obal výrobku tak, aby tisk nezůstal na rukou, nebo vyrobit vodě odolnou netkanou textilii - to jsou jen příklady inovací, které jsou v konkurenčním boji pro výrobce stále důležitější. A nanotechnologie je umožňují vytvořit.

„Doposud se k podobným úpravám běžně užívaly a ještě užívají chemické postupy nebezpečné pro životní prostředí. Moderní nanotechnologie, často založené na využití plazmatu, které je k životnímu prostředí šetrné, toto nebezpečí odstraňují,“ řekl Černák, který celé představení portálu zahájil přednáškou o významu nanotechnologických povrchových úprav materiálů. Vyzdvihl nově se otevírající možnosti spolupráce a synergie výzkumných projektů s aplikační sférou prostřednictvím vybudovaného kontaktního centra.

Spolupráce vědy a průmyslu
Kontaktní centrum a jeho webový portál budou pomáhat vědeckým týmům i jednotlivcům ve vzájemné spolupráci a prohloubí jejich kontakty i se zástupci průmyslových podniků.

„Vědečtí pracovníci budou díky portálu moci efektivněji spolupracovat a budou lépe informováni o aktuálních potřebách průmyslu a možnostech aplikace vyvíjených technologií v praxi. Inovativní firmy v celém Česku se zase dostanou do kontaktu s těmito odborníky, kteří hledají spolupráci při uplatnění svých výsledků výzkumu,“ vysvětlil Černák.

Projekt nazvaný 'Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů' je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavní novinky