Přejít na hlavní obsah

Univerzita uspěla se stovkou projektů v soutěži FRVŠ

Výbor Fondu rozvoje vysokých škol publikoval krátce před koncem loňského roku výsledky výběrového řízení FRVŠ na podporu rozvoje vzdělávací činnosti vysokých škol v roce 2006 v sedmi tematických okruzích nebo skupinách tematických okruhů. Masarykova univerzita obdržela podporu pro sto čtyři projekty (v loňském roce sto deset projektů), které mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysoké školy a musí být koncipovány v souladu s jejím dlouhodobým záměrem. Ve srovnání s ostatními vysokými školami jde o druhý nejvyšší počet financovaných projektů.

Celková výše částky, kterou Fond rozvoje vysokých škol na projekty MU přidělí, činí 25 775 tisíc korun (v roce 2005 částka činila 19 840 tisíc korun).
Pozitivní novinkou k podávání projektů pro rok 2006 byla změna související s používáním systému ISAAR-F, který neumožnil podat projekt s formálními nedostatky, pro které by byl odmítnut (v loňském výběrovém řízení bylo takto odmítnuto osmnáct projektů z MU).

FRVS1.jpg


O podporu soutěžilo ve výběrovém řízení FRVŠ celkem 213 projektů z Masarykovy univerzity, takže výsledné 104 financované projekty, které finanční podporu obdržely, představují zhruba 49% úspěšnost (v předchozím roce to bylo 55 procent). Zřetelně úspěšnější byly pouze JAMU Brno (66 procent), Univerzita Hradec Králové (61 procent) a VFU Brno (61 procent), které však přihlásily výrazně nižší počet projektů. Srovnatelného podílu jako MU dosáhly například MZLU Brno, VUT Brno a AMU Praha nebo Univerzita Pardubice, všechny rovněž s podstatně nižším počtem podaných projektů – kromě VUT Brno. V absolutním počtu financovaných projektů byla Masarykova univerzita předstižena pouze brněnskou VUT (195 projektů). Další dvě vysoké školy ČVUT Praha a UK Praha získaly 104 financované projekty shodně s MU.
FRVS2.jpg

Z jednotlivých fakult MU uspěla co do počtu financovaných projektů nejvíce Přírodovědecká fakulta (33), následovaná Filozofickou fakultou (24) a Pedagogickou fakultou (12). Z přehledu jednotlivých kategorií, ve kterých projekty Masarykovy univerzity o podporu soutěžily, je zřejmé, že více než polovinu (celkem 60) tvoří projekty, které uspěly v kategorii Inovace studijních programů a více než čtvrtinu tvoří projekty, jejichž navrhovateli a řešiteli jsou studenti doktorských studijních programů.

FRVS3.jpg


Jaroslav Andrle,
vedoucí odboru pro vědu a výzkum RMU

Hlavní novinky