Přejít na hlavní obsah

Valné shromáždění Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity

anotace_absolventi.jpgAula Právnické fakulty hostila v sobotu 21. ledna 2006 historicky první valné shromáždění Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity, který tímto oficiálně zahájil svou činnost (viz muni.cz 2006/leden). Na programu byla mimo jiné volba kandidátů do orgánů Spolku, projednávání změn týkajících se návrhu stanov Spolku či stanovení výše členských příspěvků. Na závěr valného shromáždění byla pro členy Spolku ve foyer Právnické fakulty připravena recepce s živou hudbou, na níž byl prostor pro vzájemná setkání bývalých spolužáků a také pro navázání nových kontaktů mezi členy Spolku.

Hlavním bodem programu, který probíhal téměř celé sobotní odpoledne, nicméně bylo projednání praktických a právních záležitostí. Snad nejbouřlivější diskusi rozvířila výše ročního členského příspěvku, která byla nakonec stanovena nadpoloviční většinou hlasů na tři sta korun. Vzhledem k tomu, že Spolek je teprve v počátcích své činnosti, byly stanovy vesměs přijaty v původním navrhovaném znění s drobnými připomínkami a s tím, že teprve čas ukáže, vyvstane-li v budoucnu potřeba je změnit. Během valného shromáždění proběhlo také tajné hlasování, kterým bylo zvoleno deset členů výboru Spolku a dozorčí rady (další čtyři jmenuje rektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. ex officio, patnáctým je on sám z titulu své funkce). Zvoleni byli prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., PhDr. Richard Svoboda, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., PhDr. Jan Pavlík, JUDr. Danuše Spáčilová, doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., PhDr. Markéta Pitrová, PhD., RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc. a jako místopředseda Spolku Mgr. Radim Petratur. Do dozorčí rady pak byli zvoleni Ing. Martin Svoboda, Ph.D. a doc. PhDr. Jiří Dan, CSc. Plán rozpočtu byl přijat v současném znění s tím, že výbor byl zavázán k tomu, aby do tří měsíců předložil jeho zpřesnění.

Image
Deset členů výboru Spolku absolventů a přátel MU a členové jeho dozorčí rady byli zvoleni v tajném hlasování na valném shromáždění Spolku. Poprvé by se měl výbor Spolku setkat 10. března. Foto: Gabriel Dvořák.
„Za své zvolení jsem rád, protože v této pozici budu mít možnost do činnosti Spolku promlouvat i v budoucnu,“ komentuje Mgr. Radim Petratur, který založení Spolku původně inicioval, svou nově nabytou funkci. „Nejbližšími plány je konsolidovat vedení, aby se v co nejbližší době sešlo, abychom se navzájem poznali a určili priority Spolku pro první rok a aby se nám podařilo rozvinout nějaké základní služby. Hodláme také navázat diskusi s již existujícími Spolky, jakým je například Spolek přírodovědců, a domluvit s nimi nějakou rozumnou formu spolupráce,“ dodává Radim Petratur.

Absolvent MU a člen Spolku Tomáš Behr, který v listopadu 2005 promoval na Právnické fakultě a na valné shromáždění přijel z Prahy, kde nyní pracuje, doplňuje: „Činnost Spolku závisí vždy na aktivitě členů.“ Svá očekávání z pohledu řadového člena vyjadřuje následovně: „Věřím, že se zde budu setkávát se svými bývalými kamarády z fakult a kolejí a budeme si vyměňovat informace nejen ze svého soukromého, ale také profesního života.“

Informace o členství ve Spolku, jeho činnosti a fotodokumentaci z valného shromáždění naleznete na stránkách http://absolventi.muni.cz.

Hlavní novinky