Přejít na hlavní obsah

České děti patří k nejohroženějším riziky internetu

Výzkum vědců z FSS ukázal, že nejmladší Češi se na internetu často vystavují riziku, ale umí si s ním i poradit.

Ilustrační foto: www.sxc.hu.

Česko je po Estonsku druhé z 25 zemí Evropy, kde jsou děti a dospívající nejvíce vystaveni riziku sledování sexuálně explicitních materiálů na internetu, ať už chtěnému nebo nechtěnému. Vyplývá to z jednoho ze závěrů nové expertizy projektu EU Kids Online, který sledoval 25 tisíc uživatelů internetu ve věku od 9 do 16 let. V rámci České republiky se výzkum realizuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Zatímco v Česku má zkušenost se sledováním pornografie na internetu 29 % mladých uživatelů internetu, v Německu, kde děti a dospívající sledují sexuálně explicitní materiály nejméně, má tuto zkušenost pouze 5 % z nich.

„Celkově se ukazuje, že české děti a dospívající vykazují – podobně jako jejich vrstevníci ze Švédska a Estonska – poměrně liberální a intenzivní přístup k internetu, který je vystavuje potenciálně vyšším rizikům třeba z hlediska sledování pornografie. Na druhou stranu vyčnívají ve schopnostech internet užívat a rizikům čelit,“ uvedl David Šmahel z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, vedoucí výzkumného týmu zapojeného do projektu.

Co se týče digitální gramotnosti, jsou totiž české děti a dospívající nadprůměrně vzdělaní v rámci zkoumaných evropských zemí. V pomyslném žebříčku se umístili na pátém místě za Finskem, Slovinskem, Holandskem a Estonskem.

Online pomoc nefunguje
Podle výzkumu obecně v Evropě příliš nefungují online nástroje pro pomoc dětem ohroženým na internetu. Pouze jedno z deseti evropských dětí, kterým bylo na internetu ublíženo, nahlásilo tuto skutečnost pomocí k tomu určeného online nástroje.

Zároveň se také ukázalo, že pouze dvě třetiny dětí, které nahlásily závadný obsah nebo nevhodné chování ostatních uživatelů, jako je kyberšikana nebo posílání zpráv se sexuálním obsahem, považovaly pomocnou odezvu za užitečnou.

Hlavní novinky