Přejít na hlavní obsah

Na výročním Mendel Lectures přednášlo sedm špičkových vědců

Kromě držitele Nobelovy ceny Güntera Blobela vystoupili i úspěšní čeští vědci Jiří Friml nebo Josef Jiřičný.

Přednášející odborníci dostali možnost prohléd- nout si i cenný rukopis G. J. Mendela, jenž se stal základem pro vědní obor genetiky. Foto: Martin Kopáček

Sedm uznávaných vědců, mezi nimi i držitel Nobelovy ceny Günter Blobel, přednášelo začátkem října v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity v rámci jubilejních Mendel Lectures. Přišla s nimi diskutovat odborná veřejnost i studenti na témata z oblasti genetiky a buněčné a molekulární biologie.

Výroční Mendel Lectures se konaly u příležitosti letošního 190. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Právě v Brně v prostorách starobrněnského opatství, kde dnes sídlí jeho muzeum, se zrodily základy této vědní disciplíny, bez níž si moderní přírodní a lékařské obory téměř nelze představit.

Kromě Güntera Blobela, který je držitelem Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu z roku 1999, přijeli přednášet také uznávání čeští vědci Josef JiřičnýJiří Lukáš, kteří uspěli na mezinárodním vědeckém poli a působí ve významných zahraničních institutech. Pozvání přijali také špičkoví zahraniční odborníci Gary RuvkunJan Hoeijmakers. Přednáškový cyklus pak završili další čeští vědci: Julius Lukeš z Jihočeské univerzity a Jiří Friml, absolvent Masarykovy univerzity, který patří mezi nejúspěšnější mladé české vědce současnosti.

gallery1
gallery1
gallery1
gallery1
gallery1
gallery1
gallery1
gallery1
gallery1
gallery1

Na přednáškovém cyklu Mendel Lectures vystoupilo od jeho započetí v roce 2003 více než 60 význačných vědců včetně několika nositelů Nobelovy ceny. Na počátku měla série především připomenout 50. výročí objevu DNA, nezůstalo však jen u toho. V práci týmu významných vědců z několika evropských institucí, který stál u zrodu projektu, dnes pokračuje Biologický ústav Lékařské fakulty MU za přispění pracovníků Mendelova muzea MU s podporou starobrněnského opata Lukáše Evžena Martince.

Rozhovor s Günterem Blobelem si přečtěte v listopadovém čísle měsíčníku muni.cz.

Hlavní novinky