Přejít na hlavní obsah

Studenti zapálení pro vědu mají svůj klub

Na Masarykově univerzitě vznikl Studentský vědecký klub. Má inspirovat a motivovat mladé vědce.

Na první setkání Studentského vědeckého klubu promluvil i prorektor pro výzkum Petr Dvořák.

Mít možnost potkat se s lidmi z různých disciplín chce Lenka Krupková, která studuje experimentální biologii. „Jsem přírodovědec, ale je podle mě škoda zaměřovat se jen na jeden obor,“ uvedla studentka na prvním setkání nově založeného Studentského vědeckého klubu. Právě ten jí šanci na rozšíření obzorů dává.

„Naší ambicí je vytvořit prostor pro spíše neformální setkávání lidí, které baví studium a chtějí dělat vědu. Chceme umožnit přímý kontakt mezi studenty různých oborů, učiteli i zajímavými osobnostmi,“ představil vizi klubu garant jeho humanitní části sociolog Jakub Macek. Doplnil, že i když je klub formálně rozdělený na přírodovědnou a humanitní sekci, všichni členové mohou navštěvovat obě části programu.

Prorektor pro vědu Petr Dvořák při prvním setkání studentů uvedl, že univerzita podporuje a hledá lidi, kteří se vědě chtějí dlouhodobě věnovat. Podle něj nechybějí českému výzkumu peníze či vybavení, ale především motivovaní lidé.

Pozvání do klubu získali vybraní studenti, kteří mají za sebou úspěchy ze středoškolské odborné činnosti, ze soutěží či stáží, nebo ti, které doporučili garanti jednotlivých oborů.

„Ačkoliv fungování klubu formálně odstartovalo prvním setkáním, nebráníme se přibírání dalších členů. Hledáme studenty talentované, zapálené pro svůj obor a aktivní. Členy do Klubu pečlivě vybíráme,“ uvedla Jana Posltová z Odboru vnějších vztahů a marketingu, která má na starost organizační stránku projektu.

Hlavní novinky