Přejít na hlavní obsah

Univerzita ocenila sedm nejlepších vědců

Rada Programu podpory výzkumu vybrala odborníky, kteří získají za svou práci finanční odměnu.

Masarykova univerzita poprvé ocenila své nejúspěšnější vědce v rámci nového Programu podpory výzkumu. Rada programu vybrala sedm odborníků, kteří získají za svou práci finanční odměnu.

Cena G. J. Mendela
Hlavní cenu za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem – Cenu G. J. Mendela – získal profesor Milan Brázdil, který v loňském roce publikoval v prestižním časopise Cortex práci objasňující podstatu zážitku známého jako déjà vu.

Déjà vu je zážitek, při němž nám velmi prchavě přijde určitá situace povědomá, a současně si uvědomujeme, že tento pocit známosti není opodstatněný – vzpomínka je vlastně falešná. Odborníci z lékařské fakulty a Ceitecu Masarykovy univerzity pod vedení profesora Brázdila dokázali, že původ tohoto fenoménu souvisí s velikostí mozkových struktur, které se podílejí na zajištění paměti. Ukázalo se, že ti, kteří tento zážitek někdy pocítili, mají statisticky významně menší část mozku zvanou hipokampus než ti ostatní. Materiál vyvolal mimořádný mezinárodní ohlas.

Ceny pro vědce do 35 let
Cenu za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let získal v přírodovědecké a lékařské oblasti Michal Masařík z ústavu patologické fyziologie, který se dlouhodobě věnuje biologii a novým diagnostickým přístupům léčby karcinomu prostaty.

Ve společenských a humanitních vědách byla oceněna Anna Ševčíková z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, která se zabývá chováním člověka v prostředí internetu a publikovala řadu prací například na téma kyberšikany.

Cenu v oblasti ekonomie a informatiky získal Tomáš Brázdil z Institutu teoretické informatiky, jehož výzkum přispívá k vytváření metod a nástrojů pro zajištění správného fungování počítačových systémů a odhalení případných chyb a nedostatků v různých fázích jejich vývoje.

Další ocenění
Mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži se v uplynulém období podařil Janu Boudovi z fakulty informatiky. Ocenění dostal za to, že se mu jako prvnímu koordinátorovi z Masarykovy univerzity podařilo získat projekt 7. rámcového programu EU nazvaný RAQUEL, jenž se zaměřuje na podporu nových a rizikových myšlenek, které mění stávající technologické směry.

Za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu pak univerzita ocenila Davida Šmahela z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, který se specializuje na výzkum kyberprostoru a na MU vybudoval mezinárodně uznávaný tým zabývající se tímto tématem.

Druhým oceněným v této kategorii je Mojmír Šob z Ceitecu MU a ústavu chemie přírodovědecké fakulty, který se zabývá teoretickou chemií a fyzikou kondenzovaného stavu a kvantově-mechanického modelování materiálů. Je průkopníkem několika originálních výpočetních postupů pro studia vlastností nových materiálů uplatnitelných v praxi a patří mezi nejcitovanější vědce univerzity.

Součástí Programu podpory výzkumu je také hodnocení mezioborových výzkumných projektů. Letos získá peníze z Grantové agentury MU celkem pět mezifakultních týmů. Více o těchto grantech se na veda.muni.cz brzy dočtete.

Hlavní novinky