Přejít na hlavní obsah

O podobě svého stáří rozhodujeme už na základní škole

Projekt lékařské fakulty chce proto dětem přiblížit, jak se budou cítit ve stáří, když nebudou sportovat.

Zdravotní stav organismu v seniorském věku výrazně závisí na životosprávě už v dětském věku. Mezi nejčastější příčiny vážných zdravotních obtíží u starších lidí totiž patří dle nejnovějších poznatků hlavně osteoporóza a ateroskleróza. Právě jejich vznik a rozvoj začíná už v mladistvém věku.

Lékaři z Masarykovy univerzity proto připravili speciální program pro žáky základních škol nazvaný Jak se žije babičce a dědečkovi, jehož cílem je seznámit adolescenty s tím, jak jejich současný životní styl ovlivňuje kvalitu budoucího života.

Od deseti let se díky pohybu, kvalitní stravě, příjmu vápníku a vitaminu D tvoří zásoba kvalitní kostní hmoty. Tento proces však končí ve třiceti letech, poté se kostní hmota už jenom odčerpává. „Čím méně kosti se vytvořilo, tím dříve dochází k jejímu spotřebování až na úroveň osteoporózy,“ uvedla přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Lékařské fakulty MU Hana Matějovská Kubešová.

Od desátého do dvacátého roku života dochází také k počátku ukládání tuku v tepnách, což je první projev aterosklerózy způsobující v pozdějších letech mozkovou mrtvici, srdeční infarkt a demenci. Správný životní styl zpomaluje významným způsobem rozvoj negativních změn.

Z těchto důvodů se lékaři rozhodli obeznámit náctileté s možnými následky jejich způsobu života, který mnohdy zahrnuje konzumaci tučného jídla, nízkou tělesnou zátěž a nadměrné trávení času u počítačů.

Jako první se s možnostmi ovlivnit kvalitu svého stáří v rámci programu Jak se žije babičce a dědečkovi seznámili žáci deváté třídy Základní školy ve Křtinách. „Při přednášce jsme využili modely simulující handicapy stáří – ztuhlost zad a kloubů, poruchy zraku a sluchu, ztrátu hybnosti po mozkové příhodě,“ dokresluje Matějovská Kubešová. Podle ředitele školy Pavla Kellnera je to jediná účinná cesta, jak u žáků vzbudit zájem o tuto problematiku.

Více se dočtete v květnovém čísle měsíčníku muni.cz.

Hlavní novinky